Jít na vyhledávání

Účinnost kondenzačních plynových kotlů

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

Zdravím. Jak mohou mít kondenzační plynové kotle účinnost nad 100%. Četl jsem něco o tom, že se do toho započítává skupenské teplo uvolněné při kondenzaci spalin. Tedy se k účinnosti základní připočítají i procenta z uvolněného tepla při kondenzaci. Jenže i skupenské teplo uvodlněné při kondenzaci muselo být prvně dodáno zahříváním. Čili stejně by výsledná účinnost měla být pod 100%. Nebo ne?

Ahoj Roumene,

děkujeme za dotaz do naší poradny, osobně tě chválím za přemýšlení nad parametry kotle. Všem je (doufám) jasné, že žádný stroj nemůže mít účinnost větší než 100 %. Tento fakt vychází ze zákona zachování energie a je mnohokrát potvrzený – i když se našlo dost lidí, kteří se stroj s větší, než 100% účinností (perpetuum mobile) snažilo navrhnout. Z druhé strany si (alespoň renomované) firmy nemohou dovolit lhát o parametrech jejich výrobků. V čem je tedy chyba?

I když nejsem matematik, myslím, že problém je v procentech – procenta totiž spočítáme (nematematicky řečeno) podílem 2 čísel a pokud neřekneme jaká čísla jsme k výpočtu použili, můžeme být ošáleni. Tak nějak to funguje při výpočtu procent ve slevových akcích.

Čistě fyzikálně je účinnost podíl vykonané práce a dodané energie. V tomto případě by čistě fyzikálně byla účinnost podílem tepla, dodaného do topného okruhu a tepla, které odevzdá palivo při spalování. Teplo, které odevzdá palivo se nazývá výhřevnost (je definována na 1 kg paliva). Před používáním kondenzačních kotlů se však místo výhřevnosti udávalo spalné teplo – tedy teplo, které při spálení 1 kg paliva přejde do topného systému. Spalné teplo je z důvodu ztrát nižší, než výhřevnost. U kondenzačních kotlů se využije i kondenzační teplo (energie, kterou předává vodní pára okolí při přeměně na kapalinu). Se započítáním tohoto tepla může dojít (a u kondenzačních kotlů i dochází) k t tomu, že celková energie, která přejde do topné soustavy je větší, než spalné teplo. Ale vždy bude nižší, než výhřevnost. Takže žádný kotel nemá ve fyzikálním významu účinnost vyšší, než 100 %, ale v porovnání s jinými kotli (nekondenzačními) může mít účinnost vyšší.

Prvotní chyba se tedy stala už při definici účinnosti obyčejných kotlů a má za následek to, že moderní kotle vykazují hodnoty, které jsou v kontrastu s fyzikálními zákony. I proto je dobré cokoliv dělat pořádně už od začátku 😉.

Jen podotknu, že účinnost (fyzikálně správná) kotlů se pohybuje od cca 80 % u obyčejných kotlů až k 98 % u kotlů kondenzačních.

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru