Jít na vyhledávání

Může se měnit teplota látky v různě silných gravitačních polích kvůli zpomalenému pohybu molekul?

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

Ilustrační fotografie (Zdroj: © 123dartist / stock.adobe.com)

Pokud jsme v gravitačním poli, běží nám pomaleji čas. Zpomalují se veškeré procesy a děje, tím pádem toto zpomalení sami na sobě nevnímáme. Jestli tomu správně rozumím, zpomaluje se všechno včetně pohybu a kmitání molekul v látkách. Tento pohyb částic však souvisí s teplotou látky, a čím je pohyb pomalejší, tím je i teplota menší. Pokud bychom se tedy náhle ocitli v silnějším gravitačním poli, více by se nám zpomalil čas (to bychom nevnímali), ale taky by nám přeci klesla teplota kvůli již zmíněnému pohybu molekul. Teplotu ale přeci nemůžeme vnímat jinak než takovou, jaká je. Může se tedy měnit teplota v různě silných gravitačních polích?
Děkuji předem za odpověď. Ondra

Ahoj Ondro,

Jedním ze základů fyziky je princip relativity, tedy zjednodušeně to, že nemůžeme poznat, zda se naše soustava pohybuje rovnoměrně přímočaře a také jak rychle. I když v tomto případě nejde o rychlost pohybu soustavy, ale o gravitaci, nebudu jako pozorovatel v silném gravitačním poli pozorovat jinou teplotu, analogicky nepozorujeme změnu délky trvání časového intervalu v rychle se pohybující soustavě.

Rozdíl by byl, pokud bychom se na toto silné gravitační pole dívali z dálky (jako když se díváme na rychle se pohybující raketu). Tam k rozdílu pozorování bude docházet. Nemyslím si však, že budeme pozorovat jinou teplotu. Teplota nám (zjednodušeně) ukazuje, jak rychle se částice pohybují. Rychlost pohybu částic, kterou naměříme my bude jiná, než rychlost částice v silném gravitačním poli. Jiná však bude i hmotnost částice a domnívám se, že tyto efekty nakonec způsobí že teplota bude stále stejná.

Navíc informaci o teplotě se dozvídáme díky fotonům, které se vlivem gravitačního pole „natáhnou“ a budou tak mít nižší „teplotu“.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru