Jít na vyhledávání

Radium

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

Ilustrační fotografie (Zdroj: © JEGAS RA / stock.adobe.com)

Dobrý den, na stránce české wikipedie věnované prvku Radium čtu: Radium ve tmě poskytuje modré luminiscenční světlo. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radium/ Zajímalo by mě, jaký jev by to mohl mít na svědomí. V anglické verzi stránky o tom žádná zmínka není a všechno hledání googlem vede na luminiscenční barvy obsahující rádium, ale tam svítí luminofor, nikoliv samotné Rádium. Předpokládám, že na buzení Čerenkovova záření ve vzduchu není Radium dostatečně silný zářič. S pozdravem L.K.

Ahoj L.K.

Děkuji za otázku do naší poradny, tentokrát z radioaktivity.

Vezmu to od konce - o Čerenkovovo záření jít nemůže, protože ve vzduchu k tomuto jevu nedochází. Čerenkovovo záření je brzdné záření, které vydávají elektrony, pohybující se rychleji, než světlo (v daném prostředí). To není v rozporu s teorií relativity, protože rychlost světla např. ve vodě je 225 000 m.s-1. Je tedy možné (a také se tak děje), že některé elektrony mají rychlost vyšší, než 225 000 m.s-1 (ale samozřejmě nižší, než 300 000 m.s-1, což je rychlost světla ve vakuu). Ve vodě pak pozorujeme typicky modré záření - např. v jaderných reaktorech.

To, co je popisováno na Wikipedii je tzv. luminiscence, neboli světélkování. V principu jde o to, že některé látky přeměňují určitou formu energie na světelnou energii. Luminiscenci můžeme vidět např. u světlušek, výrazně bílé barvy v UV osvětlení, či u „fosforeskujících“ číselníků hodinek.

V případě radia jde o to, že při rozpadu jádra tohoto radioaktivního prvku se uvolní částice (alfa, beta) a záření gama. Tyto částice a fotony při pohybu narážejí na okolní částice a předávají jim část své kinetické energie. Tím okolní částice vybudí do vyššího energetického stavu, ve kterém dlouho nevydrží a obdrženou energii ve formě fotonu vyšlou do okolí. A pokud je energie tohoto fotonu dostatečně velká, má foton frekvenci odpovídající viditelnému světlu. Takže částice z radonu vybudí částice okolního vzduchu a ty pak světélkují. Kdyby byl v okolí radonu jiný prvek než „vzduch“ (což není prvek), tak by radium světélkovalo jinou barvou, nebo vůbec (myšleno ve viditelném spektru).

Tuto vlastnost radia využívali před zhruba 100 lety (tedy brzy po jeho objevu) různé firmy. Z dnešního pohledu nepochopitelné nám asi přijde přidávání radia do zubních past pro (doslova) zářivé zuby. Zajímavým příběhem je práce s radiem při malování ciferníků hodin - tzv. Radium girls - např. zde: http://vtm.e15.cz/clanek/afera-radium-girls. K tomuto tématu byl natočen i film.

Je vidět, že jsme se poučili a dnes radioaktivitu využíváme zejména k výrobě čisté energie a lékařským účelům a toto využití pečlivě kontrolujeme. To vše samozřejmě díky fyzice ;)

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Dukelská 13, České Budějovice

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru