Jaký je význam gravitační konstanty g?

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

29. 08. 2016

Jaký je význam gravitační konstanty g?

Ve fyzice jsme si říkali o gravitační konstantě g, a také o tom, že platí F=m.g. Proč je g rovno číslu 10?

Ještě než odpovíme, musíme opravit častou chybu – veličina, o které píšeš je tíhové zrychlení a ne gravitační konstanta. Gravitační konstanta je jiné číslo a má jiný význam. Navíc je v celém vesmíru konstantní, což neplatí o tíhovém zrychlení.

Asi jste si říkali, že když na těleso působí síla, tak se toto těleso bude pohybovat. Důležité je si uvědomit, že při působení síly se těleso pohybuje zrychleně (jinak platí zákon setrvačnosti). Je zřejmé, že čím větší síla působí, tím více bude těleso zrychlovat. Ale na druhou stranu je také pochopitelné, že čím těžší je těleso, na které síla působí, tím méně bude těleso zrychlovat. Dalším důležitým poznatkem je, že na každé těleso na Zemi působí gravitační (tíhová) síla, která závisí na hmotnosti tělesa.

Pokud tedy těleso pustíme z výšky, bude směrem k povrchu Země zrychlovat (působí na něj síla). Čím těžší je těleso, tím víc je k Zemi přitahováno a tak by mělo více zrychlovat. Ale zase čím těžší je těleso, tím méně při působení síly zrychluje. Tyto dva opačné vlivy hmotnosti se vyruší a nakonec dojde k tomu, že všechna tělesa, nezávisle na své hmotnosti, padají směrem k zemi se stejným zrychlením. Tomuto zrychlení říkáme tíhové a značíme jej g. To, že jeho hodnota je právě 10 (doopravdy je to zhruba 9,81), závisí jen na vlastnostech planety Země – její hmotnosti a poloměru. Na jiných planetách (hvězdách, satelitech) je hodnota tíhového zrychlení jiná. Nesmíme zapomenout na jednotky tíhového zrychlení – těmi jsou m/s2. Můžeme si to představit tak, že tato jednotka říká o kolik m/s zrychlí těleso za 1 s.

4

Autor

Jaroslav Koreš

Zadání dotazu

Máte nějaký dotaz?

Pokud se chcete na něco zeptat, napište e-mail s předmětem "Fyzikální poradna" na emailovou adresu

poradna@svetenergie.cz
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail