Fyzikální poradna

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Dukelská 13, České Budějovice

16. 03. 2020

Výroba ultrazvukové čističky

Dobrý den, přemýšlím o vyrobení ultrazvukové čističky. Dotaz je, zda lze k tomu využít ultrazvuková píšťalka na psy? Jako pohon kompresor, nebo vzduchovací motorek do akvária. Děkuji a přeji hezký den, Honza

Ahoj Honzo,

děkujeme za otázku do naší poradny, ale bohužel tě budu muset zklamat. Nepůjde to.

Ultrazvukové píšťalky na psy mají frekvenci do cca 35 kHz (to je frekvence, kterou psi ještě vnímají), kdežto ultrazvukové čističky pracují na vyšších frekvencích. To je první a nejjednodušší důvod, proč to nepůjde. Druhý spočívá v tom, v jakém prostředí se píšťalka používá – to je vzduch. Ale ultrazvukové čističky potřebují ke své funkci kapalinu (např. vodu). V kapalině vlivem rychlého zvyšování a snižování tlaku dochází k tzv. kavitaci – v místech, kde tlak prudce klesne dochází ke vzniku bublin, které prudce implodují (zbortí se) a při tom odtrhují nečistoty z čištěného předmětu.

Vodu ovšem tak jednoduše jako sloupec vzduchu v píšťale nerozkmitáme, takže samotný průtok vody v píšťalce vůbec neznamená, že se voda bude chovat jako vzduch. Asi bych to porovnal s případem, kdy bychom pískali na normální píšťalku ve vodě – také z ní nic nevyloudíme. Dalším problémem je to, že čistička potřebuje příkon v řádech desítek wattů, což tebou navrhované řešení také nesplňuje.

A na závěr ještě jeden problém – protože frekvence zvuku závisí na „rozměrech“ tělesa (v tomto případě na výšce vzduchového sloupce v píšťalce) a prostředí, ve kterém vzduch vzniká, tak ve vodě by byla frekvence výrazně jiná, než ve vzduchu (pokud by se ti podařilo vodu v píšťalce rozkmitat).

Doufám, že i když jsem tvůj nápad vyvrátil, budeš potěšen alespoň z vysvětlení.

7

Autor

Jaroslav Koreš

16. 06. 2020

zkrat v televizi

Dobrý den, chtěl bych vás požádat o odbornou radu a předem děkuji za odpověď. Před několika dny v našem městě došlo k výpadkům proudu, který se opakoval asi 20x během cca třech hodin. Měli jsme zapnutou televizi a po prvním výpadku a následném zapnutí proudu už televize vůbec nefungovala. Dali jsem ji do opravny a tam mně bylo sděleno, že závada možná vznikla v důsledku výpadku proudu a že je zkrat na základní desce. Proto bych se chtěl zeptat, jestli zkrat může být způsoben tím, že došlo k přepětí v síti. Jsem laik, proto se na vás s tímto dotazem obracím. Velice vám děkuji. S pozdravem Miroslav

Dobrý den Miroslave,

děkujeme za dotaz do naší odpovědny, myslím, že nejste sám, komu se něco podobného stalo.

Nejdříve bych se věnoval zkratu „základní desky“. Elektronika se dnes obvykle vyrábí tak, že velké množství součástek je integrováno na plošném spoji. To je možné díky tomu, že jsme schopni dříve velké součástky nahradit polovodičovými, které dokážeme výrazně miniaturizovat. Výhodou je úspora místa a výrobních nákladů, nevýhodou je citlivost polovodičů na změnu provozních podmínek (např. elektrické napětí) a také obtížná oprava jednotlivých součástek. Obvykle se mění celá základní deska, než aby byly měněny jednotlivé součástky. Pokud dojde k tomu, že se zvýší napětí na součástce, vzroste i proud, který jí protéká a může dojít k jejímu „spálení“. Tato součástka se pak chová jako vodič (představme si obyčejný drát). A protože drát má malý odpor, protéká součástkou a tudíž i celou deskou velký proud. Navenek hovoříme o zkratu (spotřebič nemá téměř žádný elektrický odpor a tudíž jím teče vysoký elektrický proud).

Otázkou je, jak došlo k tomu, že v síti bylo vyšší napětí. V zásuvkách máme napětí 230 V (s tolerancí 10 %). Distributor elektrické energie musí konat tak, aby napětí bylo stále v tomto rozmezí. To není vůbec jednoduché, protože v čase se mění odběr elektřiny.

Pokusím se tyto změny vysvětlit na analogii s proudem vody. Představte si, že máme např. potok, který vytéká z nádrže. Čím výše je nádrž, tím rychleji potok teče. Jako spotřebiče si můžeme představit malé mlýnky. Voda mlýnek roztáčí a tím mu předává část své energie. Mlýnek se tudíž točí a voda zpomaluje. Výška nádrže musí být taková, aby voda roztočila všechny mlýnky v potoce. Pokud by byla hladina nižší, mlýnky se budou otáčet pomalu (zjednodušeně to poznáme tak, žárovky budou svítit slabě), pokud by byla hladina vysoko, tak se mlýnky budou točit moc rychle (žárovka praskne). Problémem je, že počet mlýnků ve vodě se v čase mění (dochází k zapínání a vypínání spotřebičů). V našem případě s potokem je tedy nutné hýbat s hladinou vody podle toho, kolik a jak silných mlýnků je aktuálně v potoce.

Pokud se stane, že velká část mlýnků najednou zmizí, bude potok krátkou chvilku protékat mnohem rychleji a ostatní mlýnky se budou najednou otáčet velmi rychle. A to se stalo i vaší televizi.

Pokud dojde k výpadku elektřiny v části rozvodné soustavy (vyndali jsme několik mlýnků), může dojít na funkční části k tzv. přepětí – na krátkou chvíli v ní bude vyšší napětí (mlýnky v této části se budou točit rychleji). Čím větší část soustavy odpadne, tím větší může být napěťová špička. Lze se tomu bránit použitím ochranných zásuvek s přepěťovou ochranou.

Popsal jsem dle mého nejpravděpodobnější důvod vzniku přepětí (je možné i přepětí z důvodu bouřky). Je možné, že k zničení televize došlo i z jiného důvodu, ale to nejsem bez dalších podrobností schopen říci.

Doufám, že jsem alespoň částečně osvětlil vznik přepětí a hlavně poukázal na to, že mít doma v zásuvce stabilní napětí není vůbec samozřejmé a je s tím spojeno hodně práce (a fyziky).

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice

2

Autor

Jaroslav Koreš

První
1 .. 9 10 11 12 13 14
Poslední

Zadání dotazu

Máte nějaký dotaz?

Pokud se chcete na něco zeptat, napište e-mail s předmětem "Fyzikální poradna" na emailovou adresu

poradna@svetenergie.cz
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail