Fyzikální poradna

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

05. 03. 2018

jak velká je stoletá voda?

Dobrý den, jak velká je stoletá voda? V médiích se o tom často mluví (i dvacetiletá, pěti setletá, tří set osmdesátiletá voda...), ale nevím, co si pod tím vlastně představit. Děkuji, Tereza Majerová

Ahoj Terezo,

Děkujeme za další dotaz, i když ne přímo fyzikální. Ale co si budeme říkat – všechno je fyzika. Pokusím se v odpovědi nějakou fyziku použít.

Termín stoletá voda je vlastně pravděpodobnostní termín – je definován zhruba takto: Stoletá voda odpovídá průtoku vody, který nastane s pravděpodobností 1 %. Není to tedy tak, že by se tento průtok opakoval po 100 letech, jak si naivně někteří lidé při pojišťování nemovitostí myslí. Hodnota průtoku stoleté vody je určena z dlouhodobého pozorování a analýzy průtoků v daném místě a pak statisticky vypočtena. Pro zajímavost uvádíme mapu, kde se můžeš na konkrétní hodnoty podívat: http://www.pvl.cz/portal/SaP

Podobné postupy využíváme i ve fyzice – i když je to exaktní věda, často se s pravděpodobností pracuje. Jako příklad můžu uvést rychlost molekul plynu – i když jsme schopni přesně vypočítat, jakou mají molekuly průměrnou rychlost (závisí jen na teplotě), pokud bychom z plynu vybírali molekuly, klidně se stane, že tuto rychlost nebude mít žádná. Navíc je možné, že vytáhneme mnohem rychlejší/pomalejší molekuly, než by byla jejich průměrná rychlost. Čím více molekul budeme mít, tím přesnější bude předpověď o průměrné rychlosti (tím spíše vytáhneme molekulu o průměrné rychlosti). Stejně jako pohyb molekul plynu je průtok vody v čase dynamický proces, ale díky dlouhodobému pozorování je možné jej pravděpodobnostně předpovědět. Ale stále budeme pouze předpovídat pravděpodobnost, se kterou dosáhne hladina vody určité výšky. Dobu, kdy k tomu dojde nejsme schopni dlouhodobě předpovědět (samozřejmě, že pokud hodně prší, bude předpovídání stoleté vody jednodušší ;) ).

A abych odpověděl na celou tvou otázku - N-letá voda je vlastně N% pravděpodobnost, že bude právě takový průtok v daném místě. Takže např 1 000ti letá voda je vlastně takový průtok vody, který nastane s pravděpodobností 0,1 %.

13

Autor

Jaroslav Koreš

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

26. 01. 2018

Rázostroj

Zdravím, mohl bych se vás zeptat proč se u rázostroje odrazí vždy stejný počet kuliček jako kolik jich narazí a ne jen poslední silou odpovídající dvěma? A existuje rovnice která tento problém popisuje?  Děkuji za odpověď. Daniel Kalkus

Ahoj Dane, děkujeme za pěknou otázku, není totiž tak banální, jak se může zdát.

Po pravdě právě tuto otázku rád dávám po probrání dvou zákonů zachování - hybnosti a energie.

Jsou veličiny, jejich "množství" je v čase neměnné, jen mohou přecházet na různá tělesa či do různých forem. Jednou z nich je hybnost - tato veličina určuje pohybový stav tělesa, tedy to, jak obtížné bylo těleso rozhýbat. Závisí na hmotnosti a rychlosti. Při nárazu kuliček v rázostroji se hybnost zachovává, takže platí, že hmotnost dopadajících kuliček vynásobená jejich rychlostí (neboli jejich hybnost) je stálá. Pak je možné, aby místo dvou kuliček odletěla jen jedna dvojnásobnou rychlostí. Hybnost by zůstala stejná (2*1 je to samé jako 1*2).

Jenomže hybnost není jedinou veličinou, která se zachovává. Podobně se zachovává i energie. Ta může nabývat různých forem, nás bude v tomto případě zajímat kinetická energie. Ta popisuje, jakou práci je nutné vykonat na rozpohybování tělesa. Její hodnota závisí opět na hmotnosti a také na rychlosti, jenže rychlost je zde v druhé mocnině. A pokud mají oba dva zákony platit současně, není jiná možnost, než aby se odrazil stejný počet kuliček do stejné výšky (stejnou rychlostí). Neplatí totiž to co u hybnosti: 1*2^2 není to samé jako 1^2*2.

Znaménkem ^2 myslíme "na druhou".

Takže jednoduchá odpověď zní, že je toto chování důkazem platnosti zákonů zachování hybnosti a energie.

 

 

 

16

Autor

Jaroslav Koreš

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

25. 01. 2018

Zářivka s pohybovým senzorem

Koupila jsem si do kuchyně malou zářivku s pohybovým senzorem.Reaguje  na pohyb ruky těsně před spínačem.Mám ji již cca 3 roky. V poslední době se mi často stává, že pohybem ruky světlo vypnu, jdu spát, ale během cca5 minut se znova rozsvítí. Přitom v tu dobu v kuchyni nikdo není , takže nemůže reagovat na pohyb. Domnívám se , že důvodem musí být nějaká závada, ale netuším jaká.Možná to souvisí s dobou, po kterou je světlo zapnuté, poněvadž se to děje pouze v noci a obráceně to nefunguje, tj. nikdy se samovolně nevypne. Zvláštní je, že se to děje nepravidelně, jen některou noc. Pak pomůže jen vytažení ze zásuvky. Můžete mi, prosím, tuto záhadu vysvětlit, přiznávám, že je to v noci poněkud strašidelné. Děkuji za odpověď. Z.Todorovová

Dobrý den,

děkuji za důvěru v mé znalosti, avšak nevím, jestli se mi podaří váš problém vyřešit. K tomu mám velmi málo informací a navíc nejsem elektrotechnik, ale přeci jen se o vysvětlení pokusím.

Asi nejdříve bych vám doporučil zjistit, kdy k tomuto chování dochází, zatím se pokusím tipnout hlavní příčinu tohoto záhadného chování.

Většina pohybových čidel obsahuje PIR senzor, který (zjednodušeně řečeno) reaguje na změny teploty. Jde o to, že každé těleso vyzařuje vlnění, jehož frekvence závisí na teplotě. Pokud bude teplota dostatečně vysoká, tak frekvence elektromagnetického vlnění bude taková, že už toto záření uvidíme (např. rozžhavená plotýnka u sporáku, oheň apod.). Naše tělo také vyzařuje toto vlnění, ale na nižších, pro nás neviditelných frekvencích.

Vlnění, vycházející z povrchu našeho těla dopadá na PIR senzor, který jej zaregistruje. Pokud dojde k výrazné změně tohoto záření (přiblížíme a oddálíme ruku), senzor sepne světlo. Problémem PIR senzorů jsou falešné detekce - např. pokud dáte senzor do průvanu, tak proudící vítr změní teplotu a PIR senzor na to zareaguje a rozsvítí. Ve všech místech, kde může dojít k náhlé změně teploty může se senzor falešně rozsvěcovat. Takže váš problém může být způsoben tím, že kolem senzoru např. po zhasnutí dochází ke změně teploty a proto se zapne. Může to být i vadou samotného světla - špatný kontakt může způsobit zahřívání světla a to pak falešné zapínání.

Může to být samozřejmě způsobeno i něčím jiným, ale mohu vás ubezpečit, že duchové za to nemohou, neboť neexistují, takže se není čeho bát.

 

 

2

Autor

Jaroslav Koreš

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

12. 01. 2018

Neutronová hvězda

Dobrý den potřebuju pomoc :( Jaké hybnosti by musela dosáhnout Země, při obíhání neutronové hvězdy o dvojnásobné hmotnosti Slunce, aby se stala umělou družicí středu Mléčné dráhy? Aleš

Ahoj Aleši,

asi tě zklamu, ale tato odpovědna není vedena s cílem řešit domácí či jiné úkoly a také není cílem počítat příklady. Mohu tě ale navést.

Pokud má těleso obíhat v gravitačním poli jiného tělesa, musí se rovnat odstředivá síla, kterou by jsme na obíhajícím tělese pociťovali stejně velká, jako síla gravitační, která těleso přitahuje k druhému tělesu.

Z této rovnosti jsi schopen vypočítat rychlost, jakou by v tvém případu musela Země obíhat kolem neutronové hvězdy.

A hybnost pak spočítáš jednoduše – součinem hmotnosti Země a její rychlosti.

Jediné co potřebuješ je zjistit potřebné hodnoty.

 

 

5

Autor

Jaroslav Koreš

11. 01. 2018

Mohl by nafukovací balónek naplněný héliem odletět do vesmíru?

Dobrý den, naše devítiletá dcera za mnou přišla s dotazem, zda by nafukovací balónek naplněný héliem mohl odletět do vesmíru. Samozřejmě za předpokladu, že si odmyslíme, že by praskl tlakem. Probírali jsme to v širší rodině a manžel tvrdí, že to není možné, protože by balónek musel překonat kosmickou rychlost, na což nemá dostatečnou rychlost. Můžete nám, prosím, pomoci, řešíme to již delší dobu :-) Moc děkuji, Helena Šmudlová

Dobrý den Heleno,

děkujeme za zvídavý dotaz, jsem rád že mohu pomoci při řešení celorodinného problému.

Jednoduše lze říci, že balónek neodletí, ale v tomto případě odpověď nesouvisí s dosažením 2. kosmické rychlosti. Balónek stoupá vzhůru, protože je jeho hustota menší, než hustota atmosféry. Je to stejné, jak když dáme dřevo do vody. Také bude stoupat vzhůru, protože má menší hustotu, než voda. Ale dřevo vystoupá jen do určité polohy a bude plavat na hladině. To je způsobeno tím, že síla (vztlaková), která dřevo nadnáší bude v tuto chvíli stejně velká, jako tíha dřeva. A pokud bude dřevo mimo vodu, tak jednoduše spadne dolů, protože není nadnášeno (neberu v potaz velmi malou vztlakovou sílu vzduchu).

Stejné to bude s balónkem – do vesmíru nebude moci vstoupit, protože ve vesmíru už není vzduch, který by jej nadnášel. Doopravdy by se stalo to, že balónek zůstane v určité výšce nad povrchem Země, kde bude hustota okolního vzduchu stejně velká, jako celková hustota balónku. Hustota atmosféry se totiž s narůstající výškou snižuje. Samozřejmě počítáme s tím, že balónek nepraskne.

Doufám, že vám tato odpověď celý problém osvětlila.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., 
Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka 
České Budějovice

2

Autor

Jaroslav Koreš

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

05. 01. 2018

Jeřáb

Dobrý den, předem bych chtěla poděkovat za to, že tímto způsobem pomáháte lidem a zodpovídáte jim jejich dotazy. Ráda bych se zeptala na takový jeden základoškolský problém, asi triviální, ale opravdu mi to vrtá hlavou. Když mám nějaké těleso, třeba auto, které si k sobě přitahuje jeřáb pod úhlem 45°, auto má nějakou hmotnost a tření mezi koly auta a zemí je nenulové, jakou silou ho musí k sobě jeřáb táhnout? A odlepí se auto od země. Mockrát děkuji za odpověď, Jakubka

Ahoj Jakubko,

děkuji za tvou pochvalu, snad se mi bude dařit i dále.
Začnu od konce - auto se podle mého neodlepí, protože se bude přibližovat k jeřábu - lze očekávat, že lano není dokonale tuhé. Je to stejné, jako když k sobě na niti přitahuješ autíčko - úhel mezi nití a autíčkem se bude zvyšovat. A až by bylo autíčko přímo pod tvou rukou, tak teprve pak se bude zvedat.

A co se týká působení síly - na auto bude působit nějaká odporová síla (tření, odpor vzduchu apod.). Pokud by byl jeřáb ve stejné výšce jako auto, tak by působil stejně velkou silou, jako síla odporová. Ale protože tomu tak není, budeme muset výslednou sílu rozložit na dvě složky (ve fyzice se tomu originálně říká rozklad sil) - jedna složka táhne auto vodorovně a druhá jej nadlehčuje. Nás zajímá jen vodorovná síla a tu bychom spočítali pomocí vztahu Fo=Fv*cos(úhel), kde Fv je výsledná síla, která na auto působí (síla jeřábu) a Fo je odporová síla (tření atp.). Je vidět, že pokud by byl úhel nulový, tak by jeřábu stačilo táhnout jen odporovou silou (jak jsem psal výše).

2

Autor

Jaroslav Koreš

První
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 13
Poslední

Zadání dotazu

Máte nějaký dotaz?

Pokud se chcete na něco zeptat, napište e-mail s předmětem "Fyzikální poradna" na emailovou adresu

poradna@svetenergie.cz
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail