Jít na vyhledávání

The IAEA Lise Meitner Programme (LMP)

22. 02. 2023
Autor

Autor: ČEZ

The IAEA Lise Meitner Programme (LMP)

The IAEA Lise Meitner Programme (LMP) (Zdroj: © MAAE)

Rádi bychom vás informovali o projektu MAAE, který poskytuje ženám na začátku a ve střední fázi kariéry příležitost zúčastnit se několikatýdenního odborného programu a rozvíjet své technické a měkké dovednosti.

Cílem programu pro hostující odborníky, pojmenovaného po rakousko-švédské fyzičce Lise Meitnerové, je podpořit kariérní rozvoj žen v jaderném sektoru, zejména v oblasti jaderné energetiky. Program zahrnuje odborné návštěvy různých jaderných zařízení, jako jsou mimo jiné zařízení ve výstavbě, v provozu nebo vyřazovaná z provozu, výzkumná centra, vědecké instituce, laboratoře, průmyslový sektor a začínající společnosti. Učební plán programu odpovídá profilu a zájmům účastníků. Kromě toho mají účastníci možnost rozšířit individuální profesní vztahy s celou řadou vedoucích pracovníků a odborníků v oboru.

Program LMP zahrnuje přednášky a diskuse na místě s interaktivní výukou, která může zahrnovat vývoj a realizaci projektů, laboratorní analýzy, testování a měření, jakož i modelování a simulace s využitím pokročilých počítačových kódů nebo simulátorů. Součástí programu jsou také technické úkoly a diskuse na témata přínosná a relevantní pro hostitelské organizace a účastníky LMP a jejich zaměstnavatele. V neposlední řadě program počítá s posílením měkkých dovedností účastníků prostřednictvím školení v oblasti řízení a vedení, mentoringu, vytváření sítí a koučování a řízení kompetencí.

Program pro hostující odborníky obvykle trvá dva až čtyři týdny, v některých hostitelských zemích případně déle, a v každé kohortě se sejde 10 až 15 hostujících odborníků. Neočekává se, že by hostující odborníci nesli za účast v programu žádné finanční náklady.

Program je financován z mimorozpočtových a věcných příspěvků členských států MAAE a dalších dárců.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Více zde: https://www.iaea.org/services/key-programmes/lise-meitner-programme

Vrátit se nahoru