Jít na vyhledávání

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem dostala darem nové postýlky pro novorozence

11. 06. 2019
Autor

Autor: ČEZ

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem dostala darem nové postýlky pro novorozence

Výtěžek z 13. ročníku benefiční módní přehlídky Krása pomáhá a příspěvek Nadace ČEZ ve výši 150 tisíc korun už plní svůj účel. Neonatologické oddělení ústecké nemocnice převzalo prostřednictvím Nadačního fondu Krajská zdravotní 15 nových lůžek pro novorozence.

Patnáct nových lůžek nahradilo ta zastaralá, která už dosloužila, a neposkytovala komfort nejmenším „pacientům“ ani zdravotnickému personálu, který se o novorozence stará.

Finanční dar ve výši 150 tisíc korun poskytla Nadace ČEZ v rámci benefiční módní přehlídky „Krása pomáhá dětem“, jejíž 13. ročník proběhl loni v březnu. Výtěžek z akce, který byl převeden ve prospěch nadačního fondu Krajská zdravotní, pomohl uhradit nové investice jak ústecké neonatologie, tak i dětského a dorostového oddělení v děčínské nemocnici.

„Akce Krása pomáhá dětem a Nadace ČEZ jsou našimi dlouholetými partnery. Zlepšování podmínek pro naše novorozence a jejich matky je jedním z našich  základních úkolů. Dětský pavilon i díky darům je postupně rekonstruován a nově vybavován. Chceme, aby se maminkám v největší porodnici Ústeckého kraje líbilo. Nákup nových postýlek je dalším krokem k naplnění tohoto cíle. Všem, kteří k tomuto cíli přispívají, moc děkuji,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice.

Akci „Krása pomáhá dětem“ podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Tento projekt, který pomáhá nemocným dětem v Ústeckém kraji, podporujeme v podstatě od samého počátku. Vážíme si úsilí všech, kdo se do něj každoročně zapojují. Letošní ročník opět ukázal, že pomoc dobré věci není lidem v naší republice cizí, a my se už těšíme, co Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem přinese ten příští,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Vrátit se nahoru