Jít na vyhledávání

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o téměř 13 %, od roku 2001 o více než 64 %

23. 03. 2020
Autor

Autor: ČEZ

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o téměř 13 %, od roku 2001 o více než 64 %

Spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ v České republice loni opět meziročně klesla – a to o výrazných téměř 13 procent. O více než 7 procent se také podařilo snížit spotřebu povrchové vody pro potřeby provozů ČEZ.

Celkem 521 tisíc m3 pitné vody spotřebovaly v roce 2019 výrobní provozy jaderných, uhelných a vodních elektráren Skupiny ČEZ v České republice. Předloni se na elektrárnách vypilo 598 tisíc m3, jde tedy o téměř 12,8% pokles. Klasické a vodní elektrárny spotřebovaly o 15,1 % pitné vody méně, v jaderných elektrárnách činila úspora v meziročním srovnání 7,1 %.

Ve srovnání s celkovou spotřebou pitné vody v roce 2001 ve výši 1,45 milionu m3 jde dokonce o 64,2% úsporu životodárné tekutiny. Nepřetržité snižování spotřeby umožňuje jak průběžná modernizace provozů, tak i soubor přijímaných úsporných opatření.

Snížit se podařilo také spotřebu povrchové vody, které provozy ČEZ loni spotřebovaly 466,9 milionu m3. Meziročně jde o 7,3% pokles. V sektoru klasických a vodních elektráren činila úspora 8,5 %, v jaderných provozech 2,4 %.

„V posledních srážkově chudých letech stále více doceňujeme význam vody pro naše životy. Energetika je jednou z klíčových oblastí pro udržení chodu celé země a její ekonomiky a voda představuje zásadní vstupní surovinu pro výrobu v našich provozech. Optimalizaci její spotřeby a průběžnému hledání úspor v této oblasti přikládáme zcela zásadní význam,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a. s.

Ochrana vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů v elektrárnách ČEZ, a. s., se řídí zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a příslušnými navazujícími právními předpisy, platnými povoleními, popř. rozhodnutími vodoprávních úřadů a ustanoveními řídicí dokumentace ČEZ.

  • 22. březen je ve znamení Světového dne vody
Vrátit se nahoru