Jít na vyhledávání

Unikátní koncert filharmoniků 160 metrů pod zemí. Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava Lipno slaví 60 let.

04. 07. 2019
Autor

Autor: ČEZ

Unikátní koncert filharmoniků 160 metrů pod zemí. Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava Lipno slaví 60 let.

Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na Lipně slaví 60 let spolehlivého provozu. Obě dvě soustrojí vodní elektrárny za tu dobu zaznamenala přes 228 tisíc provozních hodin a více než 67 tisíc najetí do provozu. Celkově elektrárna vyrobila těžko představitelných 8,3 miliardy kWh ekologické elektřiny, což by stačilo na pokrytí současné spotřeby všech jihočeských domácností na více než 7 let.

Ke gratulantům se připojila také Jihočeská filharmonie. Dějištěm výjimečného vystoupení smíšeného kvarteta za přítomnosti symbolických 60 hostů se včera večer stala hlavní strojovna lipenské elektrárny umístěná 160 metrů pod zemí. Umělci zahráli skladby W. A. Mozarta, J. Pachelbela, A. Dvořáka a C. Debussyho. Pozvané dopravoval do prostor unikátního koncertního sálu o rozměrech 65 x 22 x 37 metrů speciální pozemní výtah, který 210metrovou šachtu se sklonem 45 stupňů zdolá za 4 minuty.

„Spojení hudební klasiky s unikátními prostorami jedné z nejznámějších vodních elektráren České republiky považujeme za šťastnou symbiózu a jsme rádi, že publikum to podle ohlasů cítilo podobně. Po nedávném vystoupení v chladicí věži jaderné elektrárny Temelín to pro nás byla další možnost jak posunout klasickou hudbu na novou dimenzi,“ říká mluvčí Jihočeské filharmonie Ota Svoboda.

Lipno I je elektrárnou disponující největším spádem (rozdílem spodní a horní hladiny nádrže) na Vltavské kaskádě. Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW za cca 120 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou bilanci celé elektrizační soustavy České republiky. „Díky spádu dosaženému umístěním strojovny elektrárny hluboko v šumavském podzemí potřebujeme k výrobě 1 kWh energie necelé 3 m3 vody, což je suverénně nejméně ze všech elektráren vltavské kaskády,“ upozorňuje na jednu z mnoha lipenských zajímavostí Martin Sobolík, vedoucí odboru provoz elektráren Lipno I a II.

Jubilea se lipenská elektrárna (http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-lipno/) dožívá v excelentní kondici. Jde o první velkou vodní elektrárnu Skupiny ČEZ v České republice, která kompletně prošla modernizací a ekologizací. Účinnost soustrojí TG1 a TG2 se po jejich znovuzrození v letech 2012-17 díky investicím za více než 400 milionů korun zvedla o cca 4 %. To znamená další miliony kWh ekologické elektřiny vyrobené ročně ze stávajícího objemu vody a energii pro nové tisícovky jihočeských domácností. Bez zajímavosti není ani ekologická stránka modernizace. V rámci generální opravy totiž dochází mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku a tím ke snížení objemu olejových náplní až o 90 %.

TIP - Nenechte si ujít: Výstava historických fotografií mapující výstavbu a první roky provozu vodního díla a elektrárny Lipno je do konce prázdnin umístěna u vstupu do Infocentra vodní elektrárny Lipno.

Více o vodních zdrojích Skupiny ČEZ v ČR http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/voda/vodni-elektrarny-cez.html

 

Věděli jste, že…

  • Vodní elektrárna Lipno I dokončená v roce 1959 je součástí vltavské kaskády. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády a také zajišťuje dostatek chladicí vody pro jadernou elektrárnu Temelín.
  • Energetický význam elektrárny Lipno I představuje výroba levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy.
  • Vodní elektrárna se nachází v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze. Voda je přiváděna na turbíny dvěma tlačnými ocelovými šachtami, průměru 4,5 m a délky 160 m, přes kulové uzávěry a odváděna je 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, širokým 8,4 m a vysokým 7,8 m. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 210 m. Nosnost nákladního výtahu je 80 tun.
  • V podzemní elektrárně jsou umístěna dvě plně automatizovaná soustrojí s Francisovými turbínami a potřebná elektrická zařízení. Elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny.
  • V nadzemním areálu je též umístěna rozvodna 110 kV, která zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií.
  • Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, vybudovaná pod Lipnem I.
Vrátit se nahoru