Jít na vyhledávání

Úžasné divadlo fyziky (ÚdiF)

Úžasné divadlo fyziky

Úžasné divadlo fyziky, zkráceně ÚDiF, je skupina vystudovaných fyziků a chemiků, kteří si usmysleli, že ukážou světu krásy vědy a techniky. Nechtějí ukazovat jen efekty, ale snaží se vtáhnout diváky do společného přemýšlení a zkoumání přírody. Svět je totiž krásnější, když víte, jak funguje.

Jako první pojízdné science centrum v Česku vozí od roku 2007 pokusy do všech koutů republiky. Za sebou mají tisíce programů na školách, hudebních festivalech, v divadlech i na firemních akcích. Udivují děti pomocí science show, nechávají je zkusit fyziku vlastníma rukama, organizují projektové dny. Inspirují učitele praktickými semináři. Doprovází konference a baví na večírcích. Opakovaně s úspěchem účinkují na mezinárodních přehlídkách jako je Science on Stage, Science Me! nebo Euro Science Fun. Své myšlenky sdíleli na konferenci TEDx. Natáčí popularizační videa a organizují dětské tábory ÚLeT.

Více na webu https://www.udif.cz

 -
 -
 -
 -
Vrátit se nahoru