Jít na vyhledávání

3D elektrárny – Uhelná elektrárna Ledvice

2016
Autor

Vydavatel: Simopt

Součástí vzdělávacího portálu „Svět energie“ je i mobilní aplikace „3D elektrárny“, která názornou a hravou formou přibližuje zájemcům o energetické technologie jednotlivé výrobní zdroje. Klasická energetika je v aplikaci zastoupena 3D modelem moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice.

Svět energie – 3D elektrárny / 3D model moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice
Svět energie – 3D elektrárny / 3D model moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice
Svět energie – 3D elektrárny / 3D model moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice
Třetí informační úroveň s animací a nabídkou doplňujících informací po levé straně

Součástí vzdělávacího portálu „Svět energie“ je i mobilní aplikace „3D elektrárny“, která názornou a hravou formou přibližuje zájemcům o energetické technologie jednotlivé výrobní zdroje. Klasická energetika je v aplikaci zastoupena 3D modelem moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice.

Aplikace ON-LINE

Svět energie – 3D elektrárny - Ledvice on-line

Minimální požadavky: 64-bitový OS (Windows 7 a vyšší), 4 GB RAM
Prohlížeč: Mozilla Firefox (min. verze 45), Google Chrome (min. verze 57), Microsoft Edge (min. EdgeHTML verze 14), Safari (min. verze 10)

Aplikace ke stažení

Pro počítače s operačním systémem MS Windows
Minimální požadavky na zařízení: MS Windows 7

Instalační soubor desktop verze

Popis modelu klasické energetiky

Elektrárna Ledvice prošla v poslední době rozsáhlou rekonstrukcí a ekologizací a významným projektem v této oblasti byla výstavba nového 660 MW nadkritického kondenzačního bloku – nejmodernějšího uhelného bloku u nás. Proto je oblast uhelných elektráren v aplikaci představována právě na 3D modelu ledvického Nového zdroje.

Základní model zahrnuje kompletní areál nového bloku včetně venkovních zařízení. Postupným výběrem vyznačených objektů se lze dostat přes hlavní technologické celky kotelny a strojovny až ke konkrétním detailním modelům jednotlivých zařízení. Tato koncová zařízení představují základní informační stavební kameny aplikace. Kromě detailního 3D modelu znázorňujícího reálné konstrukční provedení a funkčnost konkrétního zařízení, jsou pro něj dostupné ještě teoretické textové a obrazové doplňující informace. Na závěr, po prostudování materiálů objektu, čekají na uživatele interaktivní výzvy v podobě fyzikálních výpočtových úloh a vědomostních testů.

V kotelně jsou popsány tři objekty – kotel, uhelný mlýn a regenerační ohřívák vzduchu. Ve strojovně je popisovaných zařízení více, podrobné informace mají: parní turbína, elektrický generátor, kondenzátory, výměníky regeneračního ohřevu a v mezistrojovně napájecí stanice. Z vnějších objektů jsou zastoupeny elektrické odlučovače popílku, technologie odsíření, chladicí věž a transformátory pro vyvedení výkonu.

Kromě zástupce klasické energetiky je v aplikaci představena ještě vodní elektrárna a další energetické zdroje budou postupně přibývat.

 

 

Popis aplikace

V úvodu každého zdroje se můžete seznámit s dispozičním řešením celé elektrárny, výběrem zvýrazněných objektů se dostáváte stále hlouběji přes technologické celky až k jednotlivým zařízením, tvořícím klíčové uzly v technologickém zapojení elektrárny. Tato informační úroveň obsahuje detailní 3D model vybraného zařízení a množství doplňujících informací. Kromě konstrukčního hlediska a vizualizace funkčnosti zařízení jsou to informace, týkající se teoretických podkladů, konkrétní instalace zařízení, galerií fotografií a videí nebo možnost vyzkoušet si řešení praktických úloh a interaktivních příkladů.

Všechny 3D modely celků i zařízení jsou real-time vykreslované, otáčení a zoom objektů je ovládáno uživatelem. K přehlednosti a lepšímu pochopení funkčnosti přispívá i možnost filtrace zobrazení jednotlivých částí zařízení.

Podrobnější informace jsou u koncového modelu zařízení rozděleny na několik skupin (informačních oken):

  • Výklad (Teorie) – představuje krátký popis historie, konstrukčních variant a způsobů využití energetického zařízení, jeho role v technologickém komplexu elektrárny. Jsou uvedeny praktické typy zařízení podle různých kritérií, používané materiály na výrobu nebo osobitosti energetických instalací.
  • Fyzikální principy – informační okno seznamuje uživatele se zařízením z hlediska využití základních fyzikálních principů a dějů. Součástí fyzikálních principů jsou i základní vzorce charakterizující daný děj.
  • Parametry – informační okno s přehledným výčtem všech hlavních parametrů zařízení. Přehledná tabulka obsahuje popisy a jednotky parametrů, jejich obecný rozsah a konkrétní hodnoty pro popisovaný energetický zdroj.
  • Fotografie – okno tvoří galerie vybraných fotografií zařízení v různých pohledech a řezech, názorně představujících skutečnou podobu objektu, jeho velikost, tvar i místo (například ve strojovně, v reaktorovně, nebo v kotelně). Do fotogalerií jsou začleněny i unikátní dokumentární záběry z výstavby.
  • Video z praxe – praktický výklad a seznámení se zařízením přímo na místě instalace v elektrárně.
  • Úloha – pro uživatele, které problematika zaujala, jsou připraveny matematicko-fyzikální úlohy, k jejichž zdárnému vyřešení jsou potřebné vědomosti získané v teoretické části popisu konkrétního zařízení.
  • Interaktivní pokus – pro některá zařízení je dostupný i interaktivní pokus, který pomocí uživatelského nastavení ovládacích prvků na panelu simuluje reálné chování zařízení. Výsledné (vypočtené) parametry jsou prezentovány na obrazovce a úkolem řešitele pokusu je splnění předepsaného zadání.
  • Testy – závěrečnou součástí podrobného popisu každého koncového modelu jsou zkušební testy, ve kterých si uživatel ověří, co se o zařízení naučil.
Svět energie – 3D elektrárny / 3D model moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice
Svět energie – 3D elektrárny / 3D model moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice
Svět energie – 3D elektrárny / 3D model moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice
Třetí informační úroveň s animací a nabídkou doplňujících informací po levé straně
Vrátit se nahoru