Jít na vyhledávání

Decentralizovaná energetika 3D

2020
Autor

Vydavatel: Simopt

Aplikace „Decentralizovaná energetika 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů různých energetických zařízení přiblíží, co se skrývá pod pojmem decentralizovaná efektivní energetika. Poskytne vám zajímavé informace o rozšíření a perspektivách lokálních energetických zdrojů, především obnovitelných, vysvětlí principy a zákonitosti jejich fungování a objasní jejich vliv na výkonovou bilanci i stabilitu dodávek elektrické energie a tepla. Pochopíte, proč je současným trendem energetiky decentralizace, proč je částečné vykrývání spotřeby místní efektivní výrobou elektřiny důležité a jak se celkově mění vnímání doposud minoritních energetických zdrojů.

Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D

Aplikace „Decentralizovaná energetika 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů různých energetických zařízení přiblíží, co se skrývá pod pojmem decentralizovaná efektivní energetika. Poskytne vám zajímavé informace o rozšíření a perspektivách lokálních energetických zdrojů, především obnovitelných, vysvětlí principy a zákonitosti jejich fungování a objasní jejich vliv na výkonovou bilanci i stabilitu dodávek elektrické energie a tepla. Pochopíte, proč je současným trendem energetiky decentralizace, proč je částečné vykrývání spotřeby místní efektivní výrobou elektřiny důležité a jak se celkově mění vnímání doposud minoritních energetických zdrojů.

Aplikace ON-LINE

Svět energie – Přenosová soustava 3D on-line

Minimální požadavky: 64-bitový OS (Windows 7 a vyšší), 4 GB RAM
Prohlížeč: Mozilla Firefox (min. verze 45), Google Chrome (min. verze 57), Microsoft Edge (min. EdgeHTML verze 14), Safari (min. verze 10)

Aplikace OFF-LINE ke stažení

Pro počítače s operačním systémem MS Windows
Minimální požadavky na zařízení: MS Windows 7

Instalační soubor desktop verze

Popis aplikace

Seznamování s decentralizovanou energetikou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které tvoří malé výrobní jednotky elektřiny, nebo mají určitý vztah k modernímu decentralizovanému energetickému systému. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného zdroje nabízí též množství ilustračních fotografií.

Při procházení jednotlivých objektů aplikace se dozvíte nejen to, které energetické zdroje jsou v decentralizované energetice zastoupeny, ale i jak se taková moderní energetika řídí a provozuje, a do jaké míry je bezpečná a ekologická. Kromě známých alternativních zdrojů je pozornost věnována kogeneračním plynovým zdrojům, perspektivní vodíkové energetice a malým modulárním jaderným reaktorům. V souvislosti s větším zastoupením intermitentních zdrojů v energetickém mixu jsou vysvětleny způsoby a možnosti akumulace energie nebo výhody virtuálních elektráren. U relevantních objektů je představena činnost společnosti ČEZ ESCO – poskytovatele moderních a flexibilních energetických řešení.

S decentralizovanou efektivní energetikou souvisí i rozšíření chytrých domů, které přechází z role čistě pasivního spotřebitele elektřiny na roli výrobně spotřební. Malé elektrárny na jejich střechách společně s bateriovými systémy začínají pomalu ovlivňovat chování distribuční soustavy. V této části aplikace se ještě dozvíte o zajímavém vztahu energetiky a nastupující elektromobility.

Po načerpání teoretických informací o nejčastěji zastoupených energetických zdrojích si můžete v aplikaci zahrát zábavnou hru, spočívající ve skládání různých 3D modelů energetických zařízení z jejich částí. Zkuste se vžít do role konstruktéra, potrénovat prostorovou představivost a složit si třeba vodní mikroturbínu, zajímavý Stirlingův motor nebo model malého modulárního reaktoru.

Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Decentralizovaná energetika 3D
Vrátit se nahoru