Jít na vyhledávání

Přenosová soustava 3D (ČEPS)

2019
Autor

Vydavatel: Simopt

Aplikaci „Přenosová soustava 3D“ na vzdělávací portál Svět energie zapůjčila společnost ČEPS, která má v České republice na starost právě provoz přenosové soustavy. Aplikace umožňuje nahlédnout do problematiky výstavby, provozu a údržby elektrického vedení 400 kV a 220 kV, zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase, i přeshraničních toků elektřiny (vývoz, dovoz, tranzit). Přibližuje také fascinující a napínavou práci dispečerů, kteří ochraňují Česko před hrozbou black-outu. Podrobné 3D modely technických prvků přenosové soustavy doplňuje řada ilustračních obrázků, schémat, grafů a zajímavých textů. K dispozici je také hra, v níž si zájemci ve zjednodušené podobě vyzkouší, jak náročné je přenosovou soustavu řídit. Aplikace Přenosová soustava 3D tak poskytuje skvělé rozšíření obzoru těm, které zaujala aplikace Distribuční soustava 3D, publikovaná na Světu energie na jaře 2019.

Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D

Aplikaci „Přenosová soustava 3D“ na vzdělávací portál Svět energie zapůjčila společnost ČEPS, která má v České republice na starost právě provoz přenosové soustavy. Aplikace umožňuje nahlédnout do problematiky výstavby, provozu a údržby elektrického vedení 400 kV a 220 kV, zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase, i přeshraničních toků elektřiny (vývoz, dovoz, tranzit). Přibližuje také fascinující a napínavou práci dispečerů, kteří ochraňují Česko před hrozbou black-outu. Podrobné 3D modely technických prvků přenosové soustavy doplňuje řada ilustračních obrázků, schémat, grafů a zajímavých textů. K dispozici je také hra, v níž si zájemci ve zjednodušené podobě vyzkouší, jak náročné je přenosovou soustavu řídit. Aplikace Přenosová soustava 3D tak poskytuje skvělé rozšíření obzoru těm, které zaujala aplikace Distribuční soustava 3D, publikovaná na Světu energie na jaře 2019.

Aplikace ON-LINE

Svět energie – Přenosová soustava 3D on-line

Minimální požadavky: 64-bitový OS (Windows 7 a vyšší), 4 GB RAM
Prohlížeč: Mozilla Firefox (min. verze 45), Google Chrome (min. verze 57), Microsoft Edge (min. EdgeHTML verze 14), Safari (min. verze 10)

Aplikace ke stažení

Pro počítače s operačním systémem MS Windows
Minimální požadavky na zařízení: MS Windows 7

Instalační soubor desktop verze

Popis aplikace

Aplikace „Přenosová soustava 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů energetických zařízení představí zajímavé informace, principy a zákonitosti přenosu elektrické energie od velkých systémových energetických zdrojů až po rozvodny a transformovny, kde se energie předává odběratelům a distribučním společnostem. Dozvíte se vše podstatné o nadzemních vedeních a napěťových úrovních přenosové soustavy, o rozvodnách, k čemu slouží velké výkonové transformátory a speciální transformátory s posuvem fáze, nebo jak se říká některým typům stožárů. Taktéž nahlédnete do problematiky provozu a dispečerského řízení přenosové soustavy a využívání podpůrných služeb.

Seznamování s přenosovou soustavou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které mají určitý vztah k přenosu elektřiny. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného přenosového zařízení nabízí též množství ilustračních fotografií. U relevantních objektů je představena činnost společnosti ČEPS – výhradního provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy České republiky.

Řízení přenosové soustavy rozhodně není jednoduchá činnost. Při vyrovnávání výroby s aktuální spotřebou je nutné brát v úvahu disponibilní výkony jednotlivých zdrojů, jejich rychlosti náběhu, regulační možnosti, ale i nepredikovatelnost výroby z obnovitelných zdrojů a možné technologické výpadky a poruchy. Pokud si chcete tuto činnost vyzkoušet a vžít se na chvíli do role dispečera přenosové soustavy, je pro vás v aplikaci připravena zajímavá hra, která řízení reálné soustavy simuluje. Uvidíte, že udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou vyžaduje od dispečera především znalosti, soustředění a schopnost rychlého rozhodování.

Pro plynulé zobrazení náročnějších grafických scén vyžaduje aplikace zařízení střední nebo vyšší třídy.

Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Vrátit se nahoru