Jít na vyhledávání

Ostatní aplikace

2007
Autor

Vydavatel: Jiří Punčochář

Jaderný reaktor na vašem PC

Jaderný reaktor na vašem PC

Chcete si vyzkoušet, co to znamená „řídit“ jaderný reaktor? Žádný problém. Složité matematické rovnice, které popisují například neutronově fyzikální a tepelně hydraulické procesy probíhající v aktivní zóně reaktoru, se dají naprogramovat a výsledky jejich řešení graficky znázornit. Máte-li zájem o hlubší poznání dějů, které v jaderné elektrárně za provozu probíhají, můžete si vyzkoušet náš simulátor.

2000
Autor

Vydavatel: ČEZ

Elektroenergetika v českých zemích

Elektroenergetika v českých zemích

Encyklopedické dílo Elektroenergetika v Českých zemích – Retrospektiva na prahu 21. století napsal nestor české energetiky a dlouholetý ředitel někdejších Českých energetických závodů Miroslav Kubín. Vtělil do ní své odborné zkušenosti a uspořádal srozumitelně nejen historii oboru, ale i přehled elektrotechnických a energetických zařízení. Encyklopedie obsahuje historickou retrospektivu a pohled na současný vývoj.

Vrátit se nahoru