Jít na vyhledávání

Filmy on-line

Film názorně pomocí skvělých leteckých a interiérových záběrů, grafických prvků a animací ukazuje, jak významné jsou Dlouhé stráně pro celou energetickou soustavu České republiky.

Umí přeměnit nadbytečnou energii na energii špičkovou tím, že v době přebytku elektrické energie v síti se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Elektrárna má také tři nej: největší soustrojí s reverzní turbínou v Evropě (325 MW), největší vodní spád v Evropě (510 m) a je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem v České republice – 650 MW. Není divu, že přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně pravidelně obsazuje nejvyšší příčky v nejrůznějších anketách – o unikát ČR, 7 divů Olomouckého kraje, div České republiky, atd. Není mnoho technických děl, které se po tak relativně krátké době své existence stanou jedním ze symbolů celého kraje a jeho hor.

Autor

Armada

Vrátit se nahoru
detail