Jít na vyhledávání

Výukové filmy

Obsahově velmi bohatý výukový film vysvětluje statickou elektřinu, elektrický náboj, vznik elektrického proudu, jeho vlastnosti, získávání elektrické energie, popisuje princip galvanického článku, akumulátoru, elektrochemických palivových článků, pojednává o využití elektromagnetické indukce a představuje jednotlivé typy elektráren.

Film je součástí edice JČMF Cesty k vědění, 19 minut.

Autor

Ludmila Eckertová

Vrátit se nahoru