Jít na vyhledávání

Schémata

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této sekci mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ „Svět energie“. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.
Betonové klenuté hráze

Betonové klenuté hráze

Tenké skořepiny, pevně ukotvené v podloží a ve strmých svazích hlubokých kaňonů

Download

42x

Difúzní metoda obohacování uranu

Difúzní metoda obohacování uranu

Princip práce difúzní komory s membránou při obohacování uranu

Download

25x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Provozní voltampérová charakteristika elektrického odlučovače popílku

Download

7x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Princip činnosti vysokonapěťového elektrického odlučovače popílku

Download

22x

Elektrický odlučovač popílku

Elektrický odlučovač popílku

Schéma zapojení elektrod a směr průtoku spalin v elektrickém odlučovači popílku

Download

15x

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

Vektor magnetické indukce B je rovnoběžný s normálovým vektorem plochy závitu n

Download

24x

Fotovoltaický jev

Fotovoltaický jev

Princip fotovoltaického jevu na polovodičovém P-N přechodu

Download

25x

Globální horizontální záření

Globální horizontální záření

Mapa globálního horizontálního záření v České republice

Download

12x

Gravitační betonové hráze

Gravitační betonové hráze

Hráze ze směsi betonu a kameniva zadržují vodu jen na základě své hmotnosti

Download

11x

Hráze s opěrnými pilíři

Hráze s opěrnými pilíři

Železobetonové hráze jsou na vzdušné straně vyztuženy několika pilíři

Download

8x

Konverze energie v jaderné elektrárně

Konverze energie v jaderné elektrárně

Schéma postupné konverze energie v jaderné elektrárně

Download

27x

Konverze energie v paroplynové elektrárně

Konverze energie v paroplynové elektrárně

Schéma postupné konverze energie v plynové a paroplynové elektrárně

Download

15x

Konverze energie v solární elektrárně

Konverze energie v solární elektrárně

Schéma postupné konverze energie v solární elektrárně

Download

19x

Konverze energie v uhelné elektrárně

Konverze energie v uhelné elektrárně

Schéma postupné konverze energie v uhelné elektrárně

Download

20x

Konverze energie ve větrné elektrárně

Konverze energie ve větrné elektrárně

Schéma postupné konverze energie ve větrné elektrárně

Download

16x

Konverze energie ve vodní elektrárně

Konverze energie ve vodní elektrárně

Schéma postupné konverze energie ve vodní elektrárně

Download

16x

Moderátor neutronů

Moderátor neutronů

Ilustrace principu práce moderátoru neutronů v reaktoru

Download

28x

Mokrá vápencová vypírka

Mokrá vápencová vypírka

Schéma mokré metody odsíření plynů v absorbéru s vápencovou suspenzí

Download

11x

1 2 3
X

Veškeré materiály, které jsou dostupné v této Fotobance mohou být volně použité k nekomerčním vzdělávacím účelům. Podmínkou užití je zřetelné označení zdroje tohoto materiálu – Vzdělávací portál ČEZ „Svět energie“. Použití, které nebude v souladu s touto licencí, bude stíháno pro porušení autorského zákona.

Vrátit se nahoru
detail