Jít na vyhledávání

Bez jádra to nepůjde

2008
Autor

Autor: Václav Vaněk

Bez jádra to nepůjde

Brožura provede čtenáře stručnou historií mírového využití jaderné energie, seznámí s přírodními a umělými zdroji záření, způsobem měření aktivity a dávky a zdravotními riziky ionizujícího záření. Porovnává jednotlivé zdroje k výrobě elektřiny (výkonovou hustotu, náklady, vlivy za životní prostředí atd.) a specifika jaderné energetiky.

Kromě jednotlivých typů jaderných reaktorů popisuje i teplárenské využití, možnosti výroby vodíku, použití jádra k odsolování mořské vody, pro pohon plavidel či výzkum kosmu. Věnuje se i neenergetickým aplikacím jaderných technologií v zemědělství, medicíně a průmyslu.

Zvláštní kapitola je věnována černobylské havárii a protijaderným hnutím. Předpovídá, že ekologové se stanou propagátory jádra, protože jde o technologii bez emisí CO2.

V závěru rozebírá podmínky pro další rozvoj jaderné energetiky, koncepce a projekty nových generací reaktorů. Každá kapitola obsahuje ilustrace a bohatý seznam zdrojů.

Download

67x

Vrátit se nahoru