Jít na vyhledávání

Hrátky s transformátorem

2008
Autor

Autor: Věra Koudelková

Hrátky s transformátorem

Brožurka obsahuje soubor pokusů odpovídajících na otázky o přenosu a transformaci elektřiny. U některých návodů jsou k dispozici náměty k dalšímu zkoumání či otázky k volnému přemýšlení. Je rozdělena do tří kapitol: pokusy, které vedly k tomu, že lidé začali spojovat pojmy elektřina a magnetismus, zkoumání transformátoru, jak se zjištěné poznatky projevují v každodenní praxi. Každý z osmnácti pokusů obsahuje krátký úvod o tom, co budete zkoumat, seznam pomůcek a dalšího materiálu, který budete ke zkoumání potřebovat, popis samotného pokusu a stručné vysvětlení toho, co jste pozorovali.

Příklady pokusů: Mapujeme magnetické pole, Vyrobte si cívku,  Co nejsilnější elektromagnet, Vyrábíme proud, Transformátor naprázdno, Zkratujme transformátor, Transformační poměr naruby, Transformátor v denním použití, Přenosová soustava, Tokamak.

V závěru jsou odpovědi na otázky z textu a seznam zdrojů k dalšímu studiu.

Download

182x

Vrátit se nahoru