Jít na vyhledávání

Jaderné hrátky

2006
Autor

Autor: Zdeňka Broklová

Jaderné hrátky

Brožurka s návody na jednoduché pokusy s jednoduchými pomůckami chce ukázat, že jaderná fyzika není nepochopitelná a že experimenty objasňující děje v atomech si můžete udělat i s obyčejnými „domácími“ pomůckami. Zdánlivou složitost jaderné fyziky způsobuje fakt, že atom, a obzvláště jeho jádro, jsou nepředstavitelně maličké, a z tohoto důvodu se mohou chovat zcela jinak než běžné věci kolem nás. Brožura klade důraz na didaktiku a vysvětlení fyzikálních skutečností a souvislostí. Vede děti k samostatnému přemýšlení a vytváření hypotéz.

U každé aktivity je stručně napsáno, co se budeme snažit modelovat, seznam potřebných pomůcek, podrobný návod, co dělat, čeho si všímat, zapisovat, apod., a na závěr každé kapitoly jsou uvedena stručná vysvětlení daných jevů.

Některé z pokusů:

Jak velký je atom?, Rozptylování, Pecka nebo puding?, Hmotnost Fazolia, Rozpad čočky, Poločas poklesu pivní pěny, Štěpení jádra, Řetězové štěpení, Stopování částic.

Download

252x

Vrátit se nahoru