Jít na vyhledávání

Palivové články

2002
Autor

Autor: Zdeněk Porš

Palivové články

Obsáhlá studie shrnuje stav poznání z oboru palivových vodíkových článků k roku 2002. Palivové články představují čistou technologii výroby elektrické energie s vysokou účinností. Přestože tento princip je znám od poloviny 19. století, jejich komerční nasazení je zatím stále ve fázi příprav.

Palivové články jsou alternativou k současným malým a středním zdrojům na fosilní paliva; plynovým motorům, dieselagregátům, plynovým mikroturbínám, malým kogeneračním jednotkám, počítá se s jejich nasazením v automobilovém průmyslu. Uplatnění naleznou též jako náhrada za baterie a akumulátory. Pro některé speciální aplikace (vesmírné projekty, podmořský výzkum) se již dnes běžně využívají. Protože v ČR není technologie palivových článků příliš známa, snaží se publikace přiblížit tuto problematiku srozumitelnou formou běžnému čtenáři a umožňuje tak učinit si představu o jejich funkci, konstrukčních i provozních omezeních a dosahovaných parametrech.

Download

49x

Vrátit se nahoru