Jít na vyhledávání

Plakáty

2007
Autor

Autor: Veronika Psotková

Plakáty

Schémata - dvě názorná jednoduchá schémata uhelné a jaderné elektrárny usnadní porozumění skladbě a funkci těchto energetických zdrojů a umožní jejich porovnání. Ke stažení zde (fomát JPG)

Elektromagnetické záření - studenti se mnohdy neorientují v pojmech jako je dlouhovlnné záření, mikrovlny, viditelné záření, infračervené a ultrafialové záření atd. Obrázky jim pomohou uvědomit si jednotnou podstatu elektromagnetického záření, souvislost mezi vlnovou délkou a frekvencí a možnosti využití jednotlivých typů elektromagnetického záření. Ke stažení ve fomátu PDF níže.

Skleníkový efekt - grafika poměru přijatého a odraženého slunečního záření a původu skleníkového efektu v zemské atmosféře je doplněna stručným popisem vzniku skleníkových plynů a grafem pozorovaného zvyšování teploty na Zemi. Ke stažení zde (fomát JPG)

Energetické zdroje Země - které energetické zdroje na Zemi v současnosti využíváme a jak přibližně vypadají elektrárny pracující na jejich principu, ukáže plakát s krajinou. Ke stažení zde (fomát JPG)

Download

151x

Vrátit se nahoru