Jít na vyhledávání

Učíme jadernou fyziku

2008
Autor

Autor: Zdeňka Broklová

Učíme jadernou fyziku

Brožura navazuje na brožuru Jaderné hrátky, s návody na pokusy ozřejmujícími některé zákonitosti jaderné fyziky. Je určena učitelům, rodičům nebo vedoucím přírodovědných kroužků. Navrhuje různé činnosti, které můžete využít při výuce tématu jaderná fyzika a energie na základní i střední škole.

Tentokrát se nejedná o aktivity „hravé“, ale spíše o aktivity, ve kterých se uplatní jednoduché výpočty, vyhledávání informací, společné diskuze či jiná práce s konkrétními údaji. Najdete zde i několik nápadů na neobvyklé, „paradoxní“, otázky, které

můžete použít např. k motivaci v úvodu hodiny, zadat hledání odpovědi jako domácí úkol či je využít jako úvodní problém pro delší projekt.

V přehledu aktivit z obou publikací se uvádějí cíle a návaznost na RVP.

V závěru brožury je stručný přehled veličin, jednotek a fyzikálních konstant používaných v souvislosti s ionizujícím zářením, webových stránek a dalších zdrojů informací.

Download

315x

Vrátit se nahoru