Jít na vyhledávání

Pro studenty

kdejinde.jobs.cz
Volné pracovní pozice ve Skupině ČEZ

www.ucitelskenoviny.cz
Nejen učitelé, ale i studenti zde najdou užitečné informace (např. seznamy a prezentace škol)

degreejungle.com
Velmi užitečné rady a zásady, jak se učit, motivovat a připravovat ke zkouškám (v angličtině)

fyzweb.cuni.cz
Zajímavosti ze světa fyziky, učebnice, informace pro zájemce o studium

energetika.cvut.cz
Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT

siliconhill.cz
Klub Studentské unie ČVUT a strahovská počítačová síť

mensa.cz
Mensa, sdružení nadprůměrně inteligentních lidí

Vrátit se nahoru