Tiskoviny

Oříšek

Oříšek

2007, Alena Cvrčková, Edita Dufková

Dvacet stránek plných luštění, hádanek, kvízů a křížovek, doplněných báječnými obrázky a komiksovými příběhy. Jednotícím tématem je budoucí lidská posádka na Marsu a oříšek symbolizující jak plod ořešáku, tak hádanky a také energii z jádra. Všechny kvízy a otázky jsou na závěr rozluštěné.

0

Download

97x

Plakáty

Plakáty

2007, Veronika Psotková

0

Download

48x

Gamabeta

Gamabeta

2007, Jaroslav Švandelík, Peter Žilavý

Jediná pomůcka v ČR pro pokusy s ionizujícím zářením.

0

Download

20x

Bez jádra to nepůjde

Bez jádra to nepůjde

2008, Václav Vaněk

Brožura provede čtenáře stručnou historií mírového využití jaderné energie, seznámí s přírodními a umělými zdroji záření, způsobem měření aktivity a dávky a zdravotními riziky ionizujícího záření. Porovnává jednotlivé zdroje k výrobě elektřiny (výkonovou hustotu, náklady, vlivy za životní prostředí atd.) a specifika jaderné energetiky.

0

Download

16x

Energie kolem nás (žákovské listy)

Energie kolem nás (žákovské listy)

2008, Václava Kopecká

Pracovní listy s vtipnými ilustracemi vedou děti k poznání vlastností pevných látek, kapalin a plynů, vysvětlí hoření a změny skupenství. Formou návodných otázek proberou druhy energie (sluneční, větrná, vodní, biomasy, fosilních paliv, z nitra látek) a napoví, co je elektřina, elektrický proud, magnet, elektrárna). Je zmíněna i bezpečnost (hašení, zacházení s elektřinou) a potřeba šetření s energií. Pracovní listy učitel nakopíruje a rozdá žákům. Nedílnou součástí pracovních listů je metodická brožura stejného názvu pro učitele.

0

Download

0x

Energie kolem nás (metodika pro učitele)

Energie kolem nás (metodika pro učitele)

2008, Václava Kopecká

Metodická brožura pro učitele je zaměřena na témata, která souvisejí s energií a jsou součástí vzdělávacích programů pro první stupeň základní školy. Její nedílnou součástí jsou pracovní listy stejného názvu pro žáčky. Ve třiceti čtyřech kapitolách brožurek jsou materiály, které lze využít při seznamování žáků se základními vlastnostmi látek, jejich hořením a hašením a hlavními zdroji energie, při zkoumání, co všechno dokáže elektrická energie, kde se vyrábí, jak se máme chovat, aby nám neublížila, a jak lze energií šetřit.

0

Download

0x

Hrátky s transformátorem

Hrátky s transformátorem

2008, Věra Koudelková

Brožurka obsahuje soubor pokusů odpovídajících na otázky o přenosu a transformaci elektřiny. U některých návodů jsou k dispozici náměty k dalšímu zkoumání či otázky k volnému přemýšlení. Je rozdělena do tří kapitol: pokusy, které vedly k tomu, že lidé začali spojovat pojmy elektřina a magnetismus, zkoumání transformátoru, jak se zjištěné poznatky projevují v každodenní praxi. Každý z osmnácti pokusů obsahuje krátký úvod o tom, co budete zkoumat, seznam pomůcek a dalšího materiálu, který budete ke zkoumání potřebovat, popis samotného pokusu a stručné vysvětlení toho, co jste pozorovali.

0

Download

39x

Učíme jadernou fyziku

Učíme jadernou fyziku

2008, Zdeňka Broklová

Brožura navazuje na brožuru Jaderné hrátky, s návody na pokusy ozřejmujícími některé zákonitosti jaderné fyziky. Je určena učitelům, rodičům nebo vedoucím přírodovědných kroužků. Navrhuje různé činnosti, které můžete využít při výuce tématu jaderná fyzika a energie na základní i střední škole.

0

Download

97x

Mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí

Mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí

2009, ČNS

Dvojlist A4 vysvětluje co je to stupnice INES, čím je důležitá v mezinárodní péči o jadernou bezpečnost a v komunikaci s veřejností. Uvádí filosofii rozdělení, příklady a stručné popisy událostí, nehod a havárií od počátku využívání jaderné energie (nejen v energetice) až do roku 2009.

0

Download

14x

Bezpečně s elektřinou

Bezpečně s elektřinou

2010, Marie Dufková

Brožura je vhodná pro učitele, rodiče i děti. Vysvětluje srozumitelnými texty a obrázky zásady chování a základní pravidla bezpečnosti při styku s elektřinou a elektrickými zařízeními a spotřebiči. Elektřina je dobrý sluha. Neumíme si bez ní moderní život ani představit. Umí však být nebezpečná. Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči a nerozumné chování v místech, kudy se elektřina přenáší, může ohrozit lidský život! Na obrázcích jsou jak energetická a rozvodná zařízení, která mohou představovat pro děti riziko, tak základní sada výstražných znamení.

0

Download

46x

První
1 2 3 4 5 6
Poslední

Filtrování obsahu

Vyberte téma

Vyberte autora

Cílová skupina

Předškolní věk a 1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Středoškoláci
Vysokoškoláci
Pedagogové
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail