Tiskoviny

Fólie pro dataprojektor – Elektrárny na fosilní paliva

Fólie pro dataprojektor – Elektrárny na fosilní paliva

2013, Marie Dufková

Soubor obsahuje brožuru s texty a grafické panely s těmito tématy: Vznik střídavého proudu, Carnotův cyklus, Cesta elektřiny, Schéma tepelné elektrárny, Schéma tepelné elektrárny, Schéma elektrárny s paroplynovým cyklem, Kogenerace, Schéma parní turbíny, Atmosférický fluidní kotel s cirkulující vrstvou, Mokrá vápencová vypírka, Odlučovače popílku, Složení uhlí, Elektrárny na fosilní paliva, Přenosová soustava ČR. Doprovodná brožura obsahuje vysvětlivky a podrobnější texty k jednotlivým tématům. Materiál do škol doporučuje JČMF.

0

Download

0x

Fólie pro dataprojektor – Obnovitelné zdroje

Fólie pro dataprojektor – Obnovitelné zdroje

2013, Marie Dufková

Soubor obsahuje brožuru s texty a grafické panely s těmito tématy: Zdroje obnovitelné energie, Slunce - světelné záření, Slunce - tepelné záření, Slunce - sluneční tepelné elektrárny, Vítr - princip větrné elektrárny, Vítr - příklady, Voda - akumulační vodní elektrárna, Voda - přečerpávací vodní elektrárna, Voda - využití energie moře, Biomasa, Bioplyn, Tepelné čerpadlo, Geotermální energie, Palivový článek - princip, Palivový článek - příklady aplikací. Doplňkové popisy k jednotlivým fóliím s vysvětlením principu, funkce a příkladů jednotlivých zdrojů jsou podrobněji rozvedeny v doprovodné brožuře.

1

Download

0x

Fólie pro dataprojektor – Atomy a jaderná energie

Fólie pro dataprojektor – Atomy a jaderná energie

2013, Marie Dufková

Soubor obsahuje brožuru s texty a grafické panely s těmito tématy: Stavba atomu, Izotopy, Typy radioaktivních přeměn, Vazebná energie, Štěpení jádra a fúze, Poločas přeměny, Uranový palivový cyklus, Jaderný reaktor, Jaderná elektrárna, Hospodaření s vyhořelým palivem, Zdroje přírodního a umělého záření. Na fóliích jsou obrazová a textová část odděleny, aby bylo možno text zakrýt a použít fólie jak pro výklad, tak pro testování znalostí. Doplňkové popisy k jednotlivým fóliím jsou podrobněji rozvedeny v doprovodné brožuře.

1

Download

0x

Hrátky s plyny I.

Hrátky s plyny I.

2012, Zdeňka Kielbusová

Brožurka s návody na jednoduché pokusy vás přesvědčí o existenci vzduchu a plynů obecně, o tom, že vzduch má hmotnost, a že ne všechny plyny váží stejně a že zákony pánů Archiméda a Pascala neplatí jen pro kapaliny, ale i pro plyny. Na úvod se dozvíte, kde sehnat potřebný materiál. U každého pokusu jsou názorné ilustrace, seznam materiálu, postup a fyzikální vysvětlení, u některých tipy k vylepšení nebo pokračování.

1

Download

34x

Střídavé proudy

Střídavé proudy

2012, Peter Žilavý

Brožura srozumitelnou formou přibližuje některé zákonitosti elektrických obvodů. Zaměřuje se na oblasti, kterým v učebnicích fyziky obvykle nebývá vyhrazeno moc místa, které však bezprostředně souvisejí s aplikacemi střídavého elektrického proudu v běžném životě.

0

Download

30x

Uhelné elektrárny Skupiny ČEZ

Uhelné elektrárny Skupiny ČEZ

2012, ČEZ

Brožura obsahuje základní informace o uhelných elektrárnách, jejich principu, jednotlivých technologických zařízeních a okruzích – paliva, vody, elektřiny – a informace o čištění kouřových plynů a o vedlejších energetických produktech. Představeny jsou uhelné elektrárny Skupiny ČEZ doma i v zahraničí (stav k roku 2012) a záměry zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Obsahuje grafy, názorná schémata a fotografie, slouží k doplnění a zpestření informací o energetice.

1

Download

17x

Obnovitelné zdroje energie a Skupina ČEZ

Obnovitelné zdroje energie a Skupina ČEZ

2012, ČEZ

Brožura obsahuje základní informace, charakteristiky a principy jednotlivých obnovitelných zdrojů, jejich využitelnost v České republice a místo v energetickém mixu. Následuje stručný popis instalací obnovitelných zdrojů v majetku Skupiny ČEZ (k roku 2012). Obsahuje grafy, názorná schémata a fotografie, slouží k doplnění a zpestření informací o energetice.

1

Download

21x

Radioaktivní odpady a Skupina ČEZ

Radioaktivní odpady a Skupina ČEZ

2012, ČEZ

Brožura obsahuje popis, vznik a kategorizaci různých druhů radioaktivních odpadů, strategie koncepce nakládání s nimi v ČR a zejména způsob zajištění odpadů z jaderné energetiky ve Skupině ČEZ. Brožura obsahuje i příklady metod a řešení skladů a úložišť v zemích Evropské unie. Obsahuje grafy, názorná schémata a fotografie, slouží k doplnění a zpestření informací o energetice.

0

Download

13x

Pokročilé jaderné technologie a Skupina ČEZ

Pokročilé jaderné technologie a Skupina ČEZ

2012, ČEZ

Brožura představuje nové generace jaderných reaktorů, jadernou fúzi, transmutační technologie a použité palivo jako cennou surovinu. Jaderná energetika je mocným zdrojem velkého množství elektrické energie a v celosvětovém měřítku je zatím jedinou alternativou stabilního bezemisního zdroje k fosilním palivům. Brožura obsahuje grafy, názorná schémata a fotografie, slouží k doplnění a zpestření informací o energetice.

0

Download

11x

Encyklopedie energetiky - Energie a člověk

Encyklopedie energetiky - Energie a člověk

2011, Kolektiv

První česká obrázková encyklopedie energetiky vycházela v sešitech v devadesátých letech. Nová verze ji sloučila do šesti dílů, je aktualizovaná a rozšířená. Přináší názorný a úplný přehled o energii v jejích nejrozmanitějších formách a je určena všem, kdo se zajímají o historii ovládnutí přírodních zdrojů, tajemství energie ukryté ve hmotě, technické principy moderních energetických technologií a tisíce dalších otázek, které s energetikou souvisejí.

1

Download

22x

První
1 2 3 4 5 6
Poslední

Filtrování obsahu

Vyberte téma

Vyberte autora

Cílová skupina

Předškolní věk a 1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Středoškoláci
Vysokoškoláci
Pedagogové
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail