Tiskoviny

Bez jádra to nepůjde

Bez jádra to nepůjde

2008, Václav Vaněk

Brožura provede čtenáře stručnou historií mírového využití jaderné energie, seznámí s přírodními a umělými zdroji záření, způsobem měření aktivity a dávky a zdravotními riziky ionizujícího záření. Porovnává jednotlivé zdroje k výrobě elektřiny (výkonovou hustotu, náklady, vlivy za životní prostředí atd.) a specifika jaderné energetiky.

0

Download

19x

Energie kolem nás (žákovské listy)

Energie kolem nás (žákovské listy)

2008, Václava Kopecká

Pracovní listy s vtipnými ilustracemi vedou děti k poznání vlastností pevných látek, kapalin a plynů, vysvětlí hoření a změny skupenství. Formou návodných otázek proberou druhy energie (sluneční, větrná, vodní, biomasy, fosilních paliv, z nitra látek) a napoví, co je elektřina, elektrický proud, magnet, elektrárna). Je zmíněna i bezpečnost (hašení, zacházení s elektřinou) a potřeba šetření s energií. Pracovní listy učitel nakopíruje a rozdá žákům. Nedílnou součástí pracovních listů je metodická brožura stejného názvu pro učitele.

0

Download

0x

Energie kolem nás (metodika pro učitele)

Energie kolem nás (metodika pro učitele)

2008, Václava Kopecká

Metodická brožura pro učitele je zaměřena na témata, která souvisejí s energií a jsou součástí vzdělávacích programů pro první stupeň základní školy. Její nedílnou součástí jsou pracovní listy stejného názvu pro žáčky. Ve třiceti čtyřech kapitolách brožurek jsou materiály, které lze využít při seznamování žáků se základními vlastnostmi látek, jejich hořením a hašením a hlavními zdroji energie, při zkoumání, co všechno dokáže elektrická energie, kde se vyrábí, jak se máme chovat, aby nám neublížila, a jak lze energií šetřit.

0

Download

0x

Hrátky s transformátorem

Hrátky s transformátorem

2008, Věra Koudelková

Brožurka obsahuje soubor pokusů odpovídajících na otázky o přenosu a transformaci elektřiny. U některých návodů jsou k dispozici náměty k dalšímu zkoumání či otázky k volnému přemýšlení. Je rozdělena do tří kapitol: pokusy, které vedly k tomu, že lidé začali spojovat pojmy elektřina a magnetismus, zkoumání transformátoru, jak se zjištěné poznatky projevují v každodenní praxi. Každý z osmnácti pokusů obsahuje krátký úvod o tom, co budete zkoumat, seznam pomůcek a dalšího materiálu, který budete ke zkoumání potřebovat, popis samotného pokusu a stručné vysvětlení toho, co jste pozorovali.

0

Download

45x

Učíme jadernou fyziku

Učíme jadernou fyziku

2008, Zdeňka Broklová

Brožura navazuje na brožuru Jaderné hrátky, s návody na pokusy ozřejmujícími některé zákonitosti jaderné fyziky. Je určena učitelům, rodičům nebo vedoucím přírodovědných kroužků. Navrhuje různé činnosti, které můžete využít při výuce tématu jaderná fyzika a energie na základní i střední škole.

0

Download

99x

Člověk na svém místě

Člověk na svém místě

2007, Ivana Hloušková, Alice Mlynářová, Martina Vápeníková

Užitečná brožura pro studenty středních škol, kteří se chystají nastoupit do zaměstnání nebo se rozhodují o dalším studiu. Rady a informace pomohou všem, kteří si nevědí rady s výběrem budoucího zaměření, připravují se na zkoušky a výběrová řízení a chtějí být úspěšní v komunikaci s jinými lidmi.

0

Download

14x

Hrátky s magnetismem

Hrátky s magnetismem

2007, Zdeněk Polák

Brožurka s návody na jednoduché pokusy pomůže odpovědět na otázky, co jsou magnety, jak a proč působí na věci kolem nás, co je magnetické pole, jak a kde se magnety využívají. Dozvíte se také, kde sehnat pomůcky k pokusům. Více než dvacet pokusů je bohatě ilustrovaných názornými fotografiemi a nákresy.

0

Download

72x

Hrátky s obnovitelnými zdroji

Hrátky s obnovitelnými zdroji

2007, Jaroslav Kusala

Brožurka s návody na jednoduché pokusy stručně připomíná základní fyzikální poznatky o různých druzích energie a několik technických a historických zajímavostí. Hlavním obsahem jsou ověřené návody na vlastnoruční zhotovení různých přístrojků s tématikou obnovitelných zdrojů energie. V každém návodu najdete jakého jevu se model nebo pomůcka týká, jaké součástky a materiály ke stavbě potřebujete a kde je seženete, popis stavby s ilustracemi, jak model nebo pomůcku používat, co pozorovat nebo měřit.

0

Download

56x

Hrátky s teplem

Hrátky s teplem

2007, Zdeněk Polák

Brožurka s návody na jednoduché pokusy pomůže pochopit základní otázky Co je teplo? Jaké má vlastnosti a kde vzniká? Co se stane s látkami, kterým teplo předáme, nebo naopak vezmeme?

0

Download

37x

Oříšek

Oříšek

2007, Alena Cvrčková, Edita Dufková

Dvacet stránek plných luštění, hádanek, kvízů a křížovek, doplněných báječnými obrázky a komiksovými příběhy. Jednotícím tématem je budoucí lidská posádka na Marsu a oříšek symbolizující jak plod ořešáku, tak hádanky a také energii z jádra. Všechny kvízy a otázky jsou na závěr rozluštěné.

0

Download

100x

První
1 2 3 4 5 6
Poslední

Filtrování obsahu

Vyberte téma

Vyberte autora

Cílová skupina

Předškolní věk a 1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Středoškoláci
Vysokoškoláci
Pedagogové
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail