Jít na vyhledávání

Elektrický proud (115)

Pokus o prokázání platnosti Ohmova zákona

V tomto videu si prokážeme platnost Ohmova zákona

Hodnocení poroty: 53%

Elektrický proud z tužky

Pokus ukazuje, že elektrický proud vede mj. také látka zvaná grafit, kterou najdeme v obyčejných tužkách.

Hodnocení poroty: 80%

Vodní elektrárna

V tomto videu je popsána vodní elektrárna avšak není spuštěna kvůli nebezpečí dostání se vody do obvodu

Hodnocení poroty: 90%

Elektrická energie z citrónu

Do citrónu vložíme měděný a pozinkovaný plíšek, aby se nedotýkali. Připojíme voltmetr

Hodnocení poroty: 50%

Plazma ve vakuu

V tomto videu testuji vodivost vzduchu při nízkém tlaku.

Hodnocení poroty: 95%

Iontový pohon

V tomto videu se podívám na princip fungování iontového pohonu a ukážu jednoduchou ukázku.

Hodnocení poroty: 85%

Piezoelektrický efekt

V tomto videu popisuji piezoelektrický efekt při kterém deformace krystalu způsobuje napětí a aplikace napětí způsobuje deformaci krystalu.

Hodnocení poroty: 85%

Vodivost plamene

V tomto videu experimentálně ověřím vodivost plamenu svíčky. Na základě výsledků experimentu vyvodím, že plamen svíčky je vodivý ...

Hodnocení poroty: 85%

Kirlianova fotografie

V tomto videu provádím pokus zvaný Kirlianova fotografie.

Hodnocení poroty: 80%

rozsvícení LEDky pomocí brambor

video zobrazuje postup jak rozsvítit LED diodu pomocí elektrochemických článků vyrobených z brambor.

Hodnocení poroty: 85%

Elektrolýza

Video dokazuje, že elektrolýzu lze provádět jen s kapalinami, které mají dostatečný počet volných elektricky nabitých částic.

Hodnocení poroty: 85%

Elektrolýza

Ve videu vidíme Elektrolýzu NaCl

Hodnocení poroty: 70%
1 2 3 4 5 6 .. 10
Vrátit se nahoru