Jít na vyhledávání

Mechanika (84)

Fakírské lůžko

Proč fakíři dokáží stát na stovkách hřebíků? To objasníme jednoduchým pokusem.

0

Hodnocení poroty: 75%

Volný pád - a vše kolem

Volný pád - jeden pohyb, na kterém lze pozorovat několik fyzikálních jevů, my jsme se pokusili vysvětlit ty nejdůležitější.

179

Hodnocení poroty: 100%

Vrubová napjatost

Na jednoduchém pokusu s proužkem papíru je ukázán vliv ostrých vrubů na jeho pevnost.

0

Hodnocení poroty: 65%

Pascalův zákon

Pascalův zákon - vysvětlení + pokus

0

Hodnocení poroty: 70%

CO2 raketky

V tomto videu, bych vám chtěl ukázat, co můžete pomocí nápadu a 3d tiskárny udělat. Odkaz na 3d model s popisem: https://www.printables.

Hodnocení poroty: 90%

Tření - základ pohybu jak ho známe

Fyziku vidíme všude kolem nás, na tom se všichni shodneme. Třecí síly tomu rozhodně nejsou výjimkou.

Hodnocení poroty: 85%

Zákon Akce a Reakce

Pokus na zákon Akce a Reakce na bruslích.

Hodnocení poroty: 40%

Zákon setrvačnosti, pokus s mincí

Na kádinku se položí karton a na něj mince. Prudkým pohybem trhneme kartonem k sobě. Mince zůstane na místě a pak spadne do kádinky.

Hodnocení poroty: 55%

Pokusy na zákon setrvačmosti

Dva pokusy na zákon setrvačnosti

Hodnocení poroty: 60%

Smykové tření

Ve videu počítám rychlost z brzdné dráhy vozidla při pokusu. Dále již bez pokusu ukazuji jak se dá rychlost vozidla spočítat u běžné autonehody.

Hodnocení poroty: 85%

Umíte fyziku odhadovat?

Ve videu si každý může vyzkoušet, jak dobře odhadne trochu složitější fyzikální jev.

Hodnocení poroty: 95%

Větrná turbína

Obsahem videa je vysvětlení principu vodního čerpadla s využitím větrné energie.

Hodnocení poroty: 50%
1 2 3 4 .. 7
Vrátit se nahoru