Jít na vyhledávání

Balónkové kouzlení se statickou elektřinou

Nahlásit video / Žádost o odstranění

Tvoje jméno *
Tvůj e-mail *
Zpráva pro administrátora (max 1000 znaků) *

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA.
Ochrana soukromí | Smluvní podmínky

O videu

Autor videa: Michaela Kubiszová

Délka pokusu: 5 minut

Pomůcky: nafukovací pouťové balónky, sůl, pepř, vodu, talířek

Cílová skupina: Základní + Střední škola

Popis videa

Video obsahuje dva pokusy na téma elektrostatika - polarizace izolantu. V prvním pokusu díky tření balónku o vlasy vzniká na povrchu balónku záporný elektrický náboj, vlasy se nabily opačně - tedy kladně. Takto vzniklého náboje jsme využili v obou pokusech. V prvním pokusu jsme přitahovali jemné částečky mletého pepře. Na jednom konci částečky pepře se vytvořil kladný náboj - pól a na protilehlém konci částečky pepře záporný náboj - pól. Tento jev se nazývá polarizace izolantu. Sůl má krystaly mnohem větší a těžší, ty se nepřitáhly.(Vzniklé elektrické pole bylo na ně slabé). Ve druhém pokusu jsme vzniklým neviditelným elektrickým polem vytvořeným kolem balónku ovlivnili tekoucí pramen vody. Voda jakožto vynikající polární rozpouštědlo je složena z molekul H2O. Tyto molekuly mají unikátní konstrukci - na kyslíku je soustředěn záporný pól molekuly a na vodících kladný pól molekuly (Je to díky valenčním elektronům, které spolu sdílejí. Kyslík má mnohem větší elektronegativitu a tudíž jsou tyto elektrony tvořící vazbu mezi kyslíkem a vodíkem blíže ke kyslíku.) - takovéto částici se říká dipól. Tyto molekuly po přiblížení záporně nabitého balónku zareagovaly na jeho elektrické pole a natočily se k balónku kladnou částí svých dipólů.
Závěr : Při obou těchto pokusech se na straně tělesa, které je bližší k elektricky nabitému tělesu, projeví nesouhlasný náboj. v důsledku těchto jevů může elektricky nabité těleso přitahovat i elektricky nenabitá tělesa.

Vyjádření odborné poroty

Ahoj Anetko, tvůj pokus je velice efektní, zvláště ten druhý s proudem tekoucí vody. Určitě mnohé diváky tvůj pokus překvapí a moc děkujeme za jeho zaslání do naší soutěže. Vzhledem na podstatu jevu polarizace nevodiče - dielektrika, by bylo žádoucí ověřit také, jestli by tvůj balonek zvedl pepř nebo pozměnil proud tekoucí vody i kdybys k nim přiložila odvrácenou stranu balónku, tedy tu, kterou jsi netřela o vlasy. Zkus to a dej nám vědět co jsi zjistila. Ve vyšších ročnících se budeš v hodinách fyziky také učit, kde se tento děj- polarizace nevodiče, využívá v technické praxi.Tvůj zájem o pokusy z fyziky nás velice těší. Do dalšího " pokusování " držíme palce! Odborná porota "Vím proč!"  

Komentáře k videu

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit.

Podobná videa

Elektrické pole (40)

Vedení elektrického proudu ohněm

Ve videu je dokázáno, že oheň vede elektrický proud a poté to tam je také vysvětleno.

Hodnocení poroty: 100%

Kapaliny v elektrickém poli - elektrospraying/spinning

V tomto videu je ukázáno, jak se chová voda v silném elektrickém poli a dále je vysvětleno, proč tomu tak je.

Hodnocení poroty: 100%

Kondenzátory a jejich kapacita

Ahoj, zvídaví fyzici, matematici a vůbec všichni co na toto video koukáte.

Hodnocení poroty: 100%

Pokusy s Teslovým transformátorem

Ve videu popisujeme fungování a pokusy s Teslovým transformátorem. Od našeho prvního pokusu o SSTC Tesla coil, až po náš nejnovější výtvor.

Hodnocení poroty: 100%

Statická elektřina

Když si v zimě svlékáte svetr, dostanete ránu. Dnes si vysvětlíme proč.

Hodnocení poroty: 100%

Elektrostatika - Van De Graaffův generátor

V tomto videu popisuji princip činnosti Van De Graaffova generátoru. Demonstrace fascinujícího jevu zvaného elektrostatika.

82

Hodnocení poroty: 100%
Vrátit se nahoru