Jít na vyhledávání

Vnitřní energie, teplo (46)

Mikrovlnka I Teplo

Téma mikrovlnka nelze dobře vysvětlit za 5 minut, proto je videí více. Toto první vysvětluje, co je to teplo.

Hodnocení poroty: 95%

Šíření tepla

Celé video je založeno na principu teorie, experiment, teorie, experiment....

Hodnocení poroty: 90%

Proudění vzduchu

Upravenou pet láhev umístíme na svíčku a dvě podložky. Svíčka hoří díky přístupu kyslíku a v horním otvoru lahve vznikne tah.

Hodnocení poroty: 85%

Nehořlavé sáčky

V tomto videu si pokusíme dokázat, že igelitové pytlíky nemusí chytit ani nad silným plamenem. Je zde využito tepelné kapacity vody.

Hodnocení poroty: 50%

Zápalky aneb proč se slepí

Zapálili jsme prostě zápalky a ony se magicky spojily, a my na to že je to zajímavé tak jsme udělali video a snad se to bude líbit 2015

Hodnocení poroty: 50%

Sopka

Ahoj, tohle je náš první pokus, který se jmenuje SOPKA. Je to velmi jednoduchý pokus, který zvládnete udělat doma a to jen ...

Hodnocení poroty: 60%

Mávající rukavice

Tento pokus je velmi jednoduchý a ukáže nám jak funguje přetlak v lahvi vzhledem k okolnímu vzduchu.

Hodnocení poroty: 55%

Neviditelné písmo

Jde o pokus kde si ukážeme neviditelné písmo,které si potom ukážeme ohněm.

Hodnocení poroty: 65%

Pokus s propíchnutým balónkem

Jde o pokus,kde balónek vydrží protrhnutí špendlíkem pomocí lepicí pásky.

Hodnocení poroty: 65%

Vztah teploty na vypařování a tuhnutí

Vztah teploty na vypařování a tuhnutí .

Hodnocení poroty: 60%

Točící spirála

Ve videu demonstrujeme, že teplo, které pochází ze svíčky, roztočí spirálu vyrobenou z papíru.

Hodnocení poroty: 75%

sopka

Jedovatý dichroman amonný se teplem přemění na nejedovatý zelený oxid chromitý. Při přeměně pokus vyvolává dojem skutečné sopky.

Hodnocení poroty: 50%
1 2 3 4
Vrátit se nahoru