ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s.

www.ujv.cz

Akciová společnost ÚJV Řež má dlouhodobou vizi být špičkovou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných technologií v různých oborech a na dlouhodobě udržitelnou energetiku se šetrným vlivem na životní prostředí.

Služby poskytované provozovatelům jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně významně přispívají k bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu jaderných elektráren, a k bezpečnému nakládání s radioaktivními odpady.

Ústav se rovněž významně podílí projekčně-inženýrskou činností na obnově klasických elektráren a přípravě výstavby jaderných elektráren. Nukleární medicína je dalším nosným oborem činnosti Ústavu zejména v oblasti diagnostiky různých onemocnění.

Všechny prováděné činnosti a poskytované služby jsou dodávány v nejlepší kvalitě. Ta je zabezpečena tradicí, vynikajícími referencemi a udržováním a rozvíjením znalostního potenciálu zaměstnanců. Principy bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí jsou základními pilíři pracovních postupů a jsou potvrzeny příslušnými certifikáty.

Ústav se účastní řady mezinárodních projektů v oblasti jaderného výzkumu, u nichž uplatňuje své odborné kvality a posiluje svoji mezinárodní prestiž a významně se podílí na výchově mladých odborníků na vysokých školách.

Ekonomická situace společnosti je dlouhodobě konsolidovaná. Ústav je jedním z význačných pilířů české jaderné energetiky.

Skupina ÚJV

Skupina ÚJV je uskupení organizací výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů a zařízení a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

Hlavním posláním Skupiny ÚJV je:

  • být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky v ČR,
  • být významnou součástí Evropského výzkumného prostoru v oblasti energetiky a své znalosti promítat do služeb zákazníkům v EU a v oblastech strategických zájmů EU,
  • znalosti získané v oblasti energetiky zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech.

Členové Skupiny

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

www.cvrez.cz

Výzkumná organizace zaměřená na výzkum a vývoj zejména v oblasti jaderné energetiky, provozující výzkumný reaktor LVR-15 a experimentální reaktor LR-0, jakožto velké infrastruktury výzkumu a vývoje ČR, spolupracující s vysokými školami na výchově nových odborníků pro energetiku, vytvářející kapacity pro odbornou technickou podporu státnímu dozoru.

 

Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

Posláním NSTC je koordinace a efektivní využívání know-how z výstavby a provozů JE typu VVER pro technickou podporu provozovatelů a dozorných orgánů.

 

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

www.uam.cz

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., má dlouhou tradici ve výzkumu a poskytování služeb v oblasti strojního inženýrství a návrhu konstrukcí. ÚAM Brno má certifikovaný systém jakosti ISO 9001:2000 a akreditovanou zkušební laboratoř č. 1228 dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

 

Energoprojekt Slovakia a.s.

www.egps.sk

Energoprojekt Slovakia a.s. je projekční a inženýrská organizace působící v oblasti klasické a jaderné energetiky. Společnost má zaveden systém jakosti ISO 9001:2000.

 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

www.vzuplzen.cz

Společnost působí zejména v segmentech energetického a dopravního strojírenství, metalurgie a materiálového inženýrství. VZÚ Plzeň má akreditované zkušební laboratoře v oborech analytická chemie, metalografie, mechanická zkušebna, dynamická zkušebna, hluk a vibrace, kalibrační laboratoř. Společnost má zaveden systém jakosti dle norem EN ISO 9001:2008.

 

LACOMED, spol. s r.o.

www.lacomed.cz

Lacomed, spol. s r.o., je distribuční společnost, která se zabývá distribucí radiofarmaceutických produktů, imunodiagnostických souprav a přístrojů, reagencií pro molekulární biologii, radiochemikálií, laminárních boxů a dalších přípravků a zařízení pro nemocnice, zejména pro oddělení nukleární medicíny, laboratoře klinické biochemie a pro výzkum. Lacomed je držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Společnost zavedla a používá systém jakosti dle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 13485:2003.

 

EGP INVEST, spol. s r.o.

www.egpi.cz

Hlavním předmětem činností je zajišťování projektových, inženýrských, investorských a dodavatelských služeb v oblastech jaderné a klasické energetiky, průmyslu a infrastruktury.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail