VŠB – TU Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

Vědecká a výzkumná činnost je po výuce a vzdělávání druhou hlavní činností univerzity a má klíčový význam z hlediska úspěšného průběhu restrukturalizace Moravskoslezského kraje.

VŠB – TU Ostrava patří mezi špičkové technické univerzity v České republice, jejichž vědecko-výzkumný a vývojový potenciál rozvíjí a vytváří důležitou součást inovačních aktivit Moravskoslezského kraje a České republiky. Výsledky a hodnocení VŠB – TU Ostrava svědčí o síle odborného lidského kapitálu, kterým technická univerzita disponuje.

Centrum transferu technologií (CTT) VŠB – TU Ostrava představuje institucionální zázemí pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na VŠB – TU Ostrava cestou spolupráce a transferu znalostí a technologií mezi univerzitou a průmyslem. V současnosti je činnost centra orientována zejména na zajištění průmyslově-právní ochrany k výsledkům vědecké a výzkumné činnosti, což zahrnuje následující služby:

Poradenství

 • Poradenství k otázkám nakládání s výsledky a využití výsledků výzkumu a vývoje
 • Doporučení vhodného typu právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent)
 • Metodická podpora původců při ohlášení vynálezu

Analýzy průmyslově-právního stavu

 • Průzkum novosti poznatků, patentové rešerše
 • Patentové situace výrobku, patentové analýzy
 • Rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové)

Služby související s transferem technologií

 • Licenční jednání a zajišťování smluv
 • Jednání s patentovými zástupci a úřady v ČR i zahraničí
 • Přenos poznatků, zkušeností a know-how
 • Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti průmyslově-právní ochrany
 • Organizování seminářů k problematice technologického transferu

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail