Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

www.vuhu.cz

Rozhodující činností VÚHU a.s., je základní a aplikovaný výzkum, který se realizuje formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné orientace daného pracoviště. Výzkumné zakázky jsou řešeny na smluvním základě s Grantovou agenturou ČR, Akademií věd ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a na základě smluv s jednotlivými firmami. VÚHU a.s. spolupracuje na řešení výzkumné problematiky i s ostatními výzkumnými institucemi v České republice i zahraničí.

Výstupy z řešení projektů jsou publikovány v ČR i zahraničí formou odborných článků a přednášek. Výsledky výzkumné činnosti jsou dále prezentovány na domácích i zahraničních konferencích a ve sbornících z těchto konferencí.

Mezi hlavní činnosti útvaru Výzkumu a vývoje patří

 • nové technologické směry přepracování uhelné hmoty, vysokouhlíkaté produkty a jejich využití
 • provozní ověřovací spalovací zkoušky nových typů uhelných i neuhelných produktů, včetně měření emisí
 • vývoj nových typů paliv s využitím odpadních látek včetně aditivace
 • bezdemontážní diagnostika, termovizní a tenzometrická měření, vibrodiagnostika
 • výpočty, vstupní kontroly a revize ocelových konstrukcí
 • vývoj, projekce a konstrukce elektroenergetických zařízení
 • měření ECM, současně až 4 systémů napájecích sítí NM, VN, VVN (harmonická analýza)
 • úprava a užití nerostných surovin
 • měření dynamických jevů elektropohonů a způsoby eliminace
 • poradenská činnost v oboru energetických zařízení malých středních výkonů, včetně vyhodnocení spalovacího procesu
 • provádění pevnostních a stabilitních výpočtů technologických zařízení povrchových lomů

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail