Česká membránová platforma z.s.

Česká membránová platforma z.s.

www.czemp.cz

Česká membránová platforma z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví. Hlavní oblasti využití membránových procesů: chemický, potravinářský, petrochemický, farmaceutický a elektrotechnický průmysl, zdravotnictví, ochrana životního prostředí a energetika.

Základní poslání CZEMP

 • propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky,
 • zajišťuje přenos a stabilizaci informační báze membránové problematiky a podporuje vzdělávání v oboru,
 • napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membránových procesů, v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí a zahraniční,
 • podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem popularizace membránové problematiky a vytváření vhodného prostředí pro její rozvoj a stabilizaci.

Cíle činnosti CZEMP

 • usiluje o partnerství s klíčovými evropskými a světovými organizacemi, zabývajícími se membránovou problematikou a sdružujícími přední odborníky oboru,
 • systematicky zajišťuje a udržuje vysokou kvalitu informací o stavu oboru ve světovém měřítku a zajišťuje přenos těchto informací i prezentaci vlastních výsledků provozováním webových stránek, organizací tematických seminářů, konferencí apod.,
 • zajišťuje vytváření kontaktů v rámci ERA (European Research Area) v oboru,
 • sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje membránových technologií v ČR,
 • systematicky sleduje možnosti získání dotačních prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje výzkumu a aplikace membránových technologií zejména v ČR,
 • usiluje o zařazení svých členů do struktur projektů evropského či světového rozsahu a tuzemských projektů strategického rozvoje problematiky,
 • poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s membránovou problematikou,
 • vhodnou formou propaguje aktivity související s rozvojem membránové problematiky v zahraničí,
 • podporuje vzdělávání v oboru, zejména prostřednictvím koordinace studia a odborných kurzů.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail