Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“

www.tpue.cz

TPUE vznikla 14. 7. 2009. Posláním Platformy je podpora aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR. Činnost platformy navazuje na strategický plán energetických technologií (SET-Plan) přijatý v roce 2008 radou EU pro energetiku. Zahrnuje technologický výzkum a vývoj strukturovaný do 3 oblastí:

  • technologie pro zásobování energií,
  • zvyšování energetické efektivnosti v budovách, dopravě a průmyslu,
  • alternativní paliva pro dopravu.

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ vznikla na základě potřeby vhodného institucionálního nástroje pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby energie v ČR. Hlavním důvodem pro vznik byla potřeba seskupit významné podnikatelské a výzkumné organizace v oblasti energetických technologií a umožnit jim lepší vzájemnou komunikaci a spolupráci v oblasti vývoje, výzkumu a demonstrace nových technologií, využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby energie, propojení s organizacemi terciálního vzdělávání, a v neposlední řadě, potřeba informovanějšího a efektivnějšího zapojení do plánů a projektů státní energetické politiky a mezinárodních rámcových programů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ČR na poli energetických technologií. Součástí je též lepší informování veřejnosti.

TPUE přispívá ke koordinaci aktivit subjektů výzkumu a vývoje energetických technologií v ČR. Zajišťuje kvalitní informovanost členských subjektů o aktuálních projektech a trendech v oboru nových energetických technologií. TPUE definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro uplatňování nových technologií v udržitelném rozvoji energetiky.

Platforma usiluje o zapojení svých členů do SET Plan, Evropských průmyslových iniciativ a do technologických platforem, které vznikají na jejich podporu v oblasti výzkumu, vývoje a demonstrace technologií pro udržitelný rozvoj energetiky. Platforma má za cíl být partnerem státní správy ČR a EK a reprezentuje vůči nim vývoj v oblasti technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v ČR.

TPUE výše uvedenými aktivitami a prostředky významně podporuje aktivity v oblasti nových energetických technologií a zajišťuje jejich propojení mezi komerční průmyslovou, vědecko-výzkumnou i vzdělávací sférou. Projekt tak představuje významnou podporu pro udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost celého odvětví energetiky ČR, od výzkumu až po průmyslové demonstrace.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail