Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod,
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu, jakosti podzemních a povrchových vod,
 • ochranu ovzduší,
 • ochranu přírody a krajiny,
 • ochranu zemědělského půdního fondu,
 • výkon státní geologické služby,
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod,
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,
 • odpadové hospodářství,
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které, přesahují hranice státu,
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,
 • státní ekologickou politiku.

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007–2013 finanční podporu projektům na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci prioritní osy 2 a 3 jsou financovány také energetické projekty.

 • Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.
 • Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
  Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail