Evropské technologické platformy

SNETP

www.snetp.eu

ČEZ je členem Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii prostřednictvím ÚJV Řež. Úkolem platformy je koordinovat výzkum, vývoj, demonstrační projekty a rozvoj v oblasti štěpení jádra. V současné době se SNETP účastní více než 70 organizací. Předsedou „governing board“ je zástupce ČEZ, a. s.

Vize SNETP

Zajištění udržitelnosti jaderné energie

  • zajistit dlouhodobě bezpečnost současných reaktorů 2. generace
  • postavit a zajistit bezpečnost a konkurenceschopnost reaktorů 3. generace
  • vyvinout 4. generaci rychlých reaktorů s uzavřeným palivovým cyklem
  • rozšířit portfolio jaderného štěpení dále za výrobu elektrické energie: H2, syntetická paliva, demineralizace vody, papír, cementárenský průmysl

Zero Emission Technology Platform

www.zeroemissionsplatform.eu

Evropská technologická platforma, sdružující energetické společnosti, dodavatele zařízení, subjekty podnikající v odvětví ropy / zemního plynu a nevládní organizace. Členové platformy podporují rozvoj technologie CCS jakožto klíčové technologie pro minimalizaci emisí oxidu uhličitého z fosilních zdrojů.

European Technology Platform for Wind Energy

www.windplatform.eu


Cílem platformy je identifikace prioritních oblastí a podpora VaV, cíleného na podporu výroby elektrické energie z větrné energie, s primárním cílem snížení celkových výrobních nákladů (společenských, environmentálních, nebo technologických).

European Photovoltaic TP

www.eupvplatform.org

Cílem je vytvoření a prosazení dlouhodobé vize nasazení fotovoltaických aplikací v Evropě.

European Biofuels TP

www.biofuelstp.eu

Cílem je podpora a rozvoj nákladově efektivní a udržitelné produkce biopaliv.

European TP for the Electricity Networks of the Future

www.smartgrids.eu

Podpora rozvoje elektrických sítí, inteligentně integrujících chování a akce všech připojených uživatelů – výrobců, spotřebitelů, účastníků, kteří mohou jak vyrábět, tak spotřebovávat – za účelem udržitelných, ekonomických a bezpečných dodávek elektrické energie.

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

www.fch-ju.eu

Podpora výzkumu, vývoje a demonstračních aktivit v oblasti technologií palivových článků a vodíkových technologií v Evropě za účelem urychlení zavedení těchto technologií s doprovodným efektem snížení emisí skleníkových plynů a snížení závislosti na fosilních palivech.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail