Paroplynový cyklus Počerady

Paroplynový cyklus Počerady (PPC) je prvním projektem svého druhu v České republice. Zdroj o výkonu 838 MWe je umístěn v areálu uhelné elektrárny Počerady.

Parní a plynový tepelný oběh zajišťuje maximální účinnost výroby elektřiny. Chemicky vázaná energie plynu se po jeho spálení využije nejprve v plynové turbíně a následně ve spalinovém kotli k výrobě páry, kterou je poháněna parní turbína. Elektrická energie se získává jak z generátoru poháněného plynovou tak z generátoru poháněného parní turbínou.

Technologie

Tepelný oběh plynové turbíny se skládá z komprese vstupního vzduchu, jeho smísení s palivem, které shoří, a následné expanze spalin v plynové turbíně. Oběh je uzavřen výstupem spalin přes spalinový výměník. Tepelný oběh parní turbíny se skládá z ohřevu tlakové vody na teplotu varu, vypařování, přehřátí páry na pracovní teplotu a následné expanze páry v parní turbíně. Oběh je uzavřen kondenzací páry na vodu. Výhodou paroplynového oběhu je téměř dvojnásobná účinnost výroby elektrické energie ve srovnání s klasickou uhelnou elektrárnou při minimální ekologické zátěži okolí. Tento druh výroby elektřiny zatím v České republice není významně zastoupen, ze zemního plynu se v Česku ročně vyrobí cca 1,1–1,5 % elektřiny.

V Počeradech bylo vybráno základní uspořádání paroplynového cyklu se dvěma plynovými turbínami (každá o výkonu 284 MW) a jednou turbínou parní o výkonu 270 MW. Generálním dodavatelem byla Škoda Praha Invest.

Víte, že…

Výhodou paroplynového oběhu je téměř dvojnásobná účinnost výroby elektrické energie ve srovnání s klasickou uhelnou elektrárnou při minimální ekologické zátěži okolí?

Vizualizace stavu a umístění PPC Počerady
Kompletace parní turbíny paroplynového cyklu
Pohled na parní turbínu paroplynového cyklu Skupiny ČEZ v Počeradech
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PPC POČERADY
Atmosférické podmínky
Teplota okolí 10 °C
Relativní vlhkost 70 %
Tlak vzduchu 987 mbar
Zemní plyn
LHV (15 °C) 49,49 MJ/kg
Teplota před plynovou turbínou 130 °C
Množství 2 × 14,6 kg/s
Pára před parní turbínou
Množství VT páry 141,9 kg/s
Teplota VT páry 550 °C
Tlak VT páry 128,4 bar
Množství ST páry 172,4 kg/s
Teplota ST páry 548 °C
Tlak ST páry 28,1 bar
Množství NT páry 27 kg/s
Teplota NT páry 290 °C
Tlak NT páry 4 bar
Spaliny na výstupu plynové turbíny
Teplota 576,4 °C
Množství 2 × 686,5 kg/s
Garantované parametry
Hrubá účinnost 58,4 %
Hrubý výkon na svorkách generátorů 838 MWe
Vlastní spotřeba 13 MWe
Emise NOx, CO 40 mg/Nm³

Výstavba paroplynové elektrárny

Stavba byla zahájena 1. dubna 2011. Původním předpokladem stavby elektrárny byl provoz v pološpičkovém režimu tj. pracovní dny od 6–22 h, případně v době odstávek jiných zdrojů. Situace evropské energetiky se však během výstavby zásadně změnila, kvůli dotacím lze v Evropě stavět a podporovat bez rizika ztrát pouze podporované tzv. obnovitelné zdroje. Z tohoto důvodu je zatím využití PPC Počerady nižší, než se původně předpokládalo. V rámci energetického systému České republiky funguje provoz jako operativní záloha schopná poměrně rychlého najetí.

Víte, že…

Paroplynový cyklus Počerady (PPC) je prvním projektem svého druhu v České republice?

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail