Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Leží v katastru obce Loučná nad Desnou u Šumperka v Jeseníkách. Koruna horní hráze leží ve výšce 1 350 m n. m. Výškový rozdíl hladin nádrží je 535 m. Je držitelem tří „nej“. Zaprvé, je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě (nominální výkon 325 MW). Zadruhé, jedná se o elektrárnu s největším spádem v České republice (510,7 m). Zatřetí, z vodních elektráren v Čechách má největší celkový instalovaný výkon (2 × 325 MW). V elektrizační soustavě plní několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. Statická funkce je prezentována přeměnou nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době, kdy je v síti přebytek elektrické energie (a to především v noci), je voda čerpána z dolní nádrže do horní. V době nedostatku elektřiny – ve špičkách, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Regulaci napětí v soustavě zajišťuje kompenzační provoz.

Víte, že…

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně má největší celkový instalovaný výkon mezi vodními elektrárnami v ČR?

Technologie

Technologická zařízení elektrárny jsou umístěna v podzemí ve skalní kaverně o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m. Výrobu elektřiny i čerpání vody zajišťují dvě reverzní turbosoustrojí. Výkon reverzní turbíny při čerpadlovém režimu činí 312 MW, při turbínovém až 325 MW. Souběžně s kavernou turbín v podzemí leží i komora transformátorů, která má rozměry 115 × 16 × 21,7 m. V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení.

Letecký pohled na horní nádrž, vlevo vzadu je vidět i dolní nádrž
Letecký pohled na obě nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Jeden ze dvou turbogenerátorů s instalovaným výkonem 325 MW

Víte, že…

Technologická zařízení elektrárny jsou umístěna ve skalní kaverně?

Horní nádrž ležící na hoře Dlouhé stráně má objem 2,72 mil. m3 vody a leží v nadmořské výšce 1 350 m. S podzemní elektrárnou je spojena dvěma přivaděči o délce 1 547 m a 1 499 m, každý pro jedno soustrojí. S dolní nádrží elektrárnu spojují dva odpadní tunely dlouhé 354 a 390 metrů o průměru 5,2 m. Dolní nádrž na říčce Divoká Desná o objemu 3,4 mil. m3 má výšku hráze 56 m a kolísání hladiny 22,2 m.

Kromě správní budovy s velínem se na povrchu nachází objekt vývodového pole se zapouzdřenou rozvodnou 400 kV, dílny a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna vody.

Víte, že…

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě (nominální výkon 325 MW)?

Výstavba elektrárny

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. V 80. letech proběhlo pozastavení a modernizace projektu, konečné rozhodnutí dokončit výstavbu elektrárny padlo až o jedenáct let později – v roce 1989 a do provozu byla uvedena až v roce 1996. Součástí Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně je vyrovnávací elektrárna v dolní nádrži.

Navštivte Infocentrum Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně

Projděte si Dlouhé stráně prostřednictvím virtuální prohlídky!

Víte, že…

Spád Přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně je 510,7 m – největší v Republice?

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail