Vodní elektrárna Kamýk

Vodní elektrárna Kamýk je nízkotlakou průtočnou a vyrovnávací elektrárnou o celkovém instalovaném výkonu 40 MW. Hlavní energetický význam elektrárny spočívá především v umožnění špičkového provozu elektrárny Orlík. Pracují zde čtyři soustrojí s Kaplanovými turbínami. Nádrž nad elektrárnou v délce 10 km navazuje na vývar elektrárny Orlík a slouží hlavně pro vyrovnání kolísavého odtoku z elektrárny Orlík. Objem nádrže je 12,8 mil. m3.

Technologie

Vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži. Vybudováno bylo současně s vodním dílem Orlík v letech 1957–1962. Betonová přehrada je vysoká 24,5 m a dlouhá 158 m. V pravobřežní části navazující na plavební komoru jsou umístěny 4 přelivy 18 × 5,8 m. V pološpičkové elektrárně o rozměrech 15 × 85 m a výšce 12 m jsou instalována 4 soustrojí s Kaplanovými turbínami a potřebným elektrotechnickým zařízením. Technologická zařízení jsou stejná jako v každé klasické průtočné vodní elektrárně.

Součástí elektrárny je venkovní rozvodna 123 kV umístěná nad savkami turbín před budovou elektrárny. Dále elektrárna zabezpečuje dvěma kabely o napětí 12 kV vlastní spotřebu elektrárny Orlík v případě ztráty napětí v soustavě (při tzv. blackoutu).

Portrét elektrárny v krajině
Strojovna elektrárny Kamýk

Víte, že…

Blackout je ztráta napětí v soustavě?

Řízení elektrárny

Největší energetický význam vodní elektrárny Kamýk je její podíl na regulaci výkonu celostátní elektrizační soustavy. Pro tento účel je provoz dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích. Tak je trvale umožňováno operativní najíždění a navíc i provoz elektrárny Orlík.

Víte, že…

Hlavní energetický význam elektrárny spočívá především v umožnění špičkového provozu elektrárny Orlík?

Vyvedení výkonu

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail