Malá vodní elektrárna Mohelno

Středotlaká malá vodní elektrárna Mohelno se soustrojími o výkonu 1,2 MW a 0,6 MW je součástí vodního díla přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Její nádrž o obsahu 17,1 mil. m3 slouží k vyrovnání odtoku z dalešické elektrárny i jako spodní nádrž pro čerpání vody pro tuto přečerpávací vodní elektrárnu. Zároveň je zásobárnou pro odběr chladicí vody do Jaderné elektrárny Dukovany a pro ředění jejích odpadních vod.

Přehrada, vytvářející jezero 7 km dlouhé, je tvořena gravitační betonovou hrází s příslušným hydrotechnickým zařízením, tj. přepadem i dnovou výpustí. Výstavba malé vodní elektrárny Mohelno byla dokončena v roce 1962 současně s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Elektrárna je umístěna přímo v tělese hráze, přívod na Kaplanovu turbínu je potrubím s rychlozávěrnou klapkou. Vtok i výtok je možno hradit ocelovými tabulemi.

Elektrárna je plně automatizována a její provoz je řízen z dalešické elektrárny.

MVE Mohelno, na dohled chladicí věže JE Dukovany
Vodní dílo Mohelno z ptačí perspektivy

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail