Jít na vyhledávání

Sedm budov ČEZ se rozsvítilo modře na podporu lidí s autismem

03. 04. 2018
Autor

Autor: ČEZ

Sedm budov ČEZ se rozsvítilo modře na podporu lidí s autismem

Skupina ČEZ se opět připojila k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ zaměřené na porozumění světu lidí s autismem. Ve dnech 2. – 3. dubna ozářila sedm vybraných budov modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. Mnozí zaměstnanci ČEZ podpořili akci modrým oděvem.

Domodra se po Velikonocích zabarvily administrativní budovy Skupiny ČEZ v Praze, Plzni a Děčíně, elektrárna Tušimice, vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové a vstupní prostory elektráren Dukovany a Dětmarovice. V různých odstínech modré se na pracovištích sešli v úterý 3. dubna také mnozí zaměstnanci. A do třetice: modrý kabát dostal i firemní intranet.

Skupina ČEZ se tak viditelně připojila k 5. ročníku celorepublikové kampaně „Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Modrá je barvou komunikace, která představuje pro osoby s autismem jednu z nejvážnějších bariér porozumění světu. Porucha autistického centra postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice 250 tisíc občanů.

„Samotné nasvícení budov situaci osob s autismem nezmění, je však výrazným aktem vyjádření sympatií s lidmi, kterých se autismus bytostně dotýká,“ uvádí zakládající členka platformy Naděje pro autismus Milena Němcová. Letošní kampaň nese motto „Navzdory osudu“.

„Kampaň Česko svítí modře je pro nás příležitostí projevit naši solidaritu s lidmi s autismem. To však není vše, prostřednictvím Nadace ČEZ podporujeme dlouhodobě projekty zaměřené na práci s lidmi, kteří s touto poruchou žijí,“ sdělila Michaela Chaloupková, lídr CSR aktivit a členka představenstva Skupiny ČEZ.

V aplikaci EPP – Pomáhej pohybem například mohou uživatelé aktuálně podpořit projekt občanského sdružení ProCit z Plzně. Prostředky získané prostřednictvím aplikace, která převádí body získané sportováním na peníze, využije sdružení na organizaci dvou celodenních programů pro děti s autismem v době letních prázdnin. Zajištěna bude asistenční služba dětem, speciálně-pedagogická péče, vzdělávací semináře a besedy pro rodiče, zážitkové, socializační i odpočinkové aktivity pro celou rodinu. Občanské sdružení ProCit poskytuje bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, zázemí a odbornou podporu pro všechny, kteří se na sdružení obrací.

O kampani „Česko svítí modře“

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS v roce 2014. Celorepubliková kampaň je oficiálně každým rokem zahájena 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD), a potrvá až do konce měsíce. Propojuje organizátory osvětových akcí napříč republikou, posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a jejich rodinami. Obecněji je na autismus stále nahlíženo jako na vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Počty nově diagnostikovaných případů ale stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků a uskupení napříč republikou, které se často tříští. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát s respektem a zajistit důstojný život lidí, kteří s ní žijí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.

Vrátit se nahoru