Jít na vyhledávání

ČEZ Energo, člen ČEZ ESCO, investuje téměř 80 milionů korun v Horním Slavkově do kogeneračních jednotek

19. 06. 2018
Autor

Autor: ČEZ

ČEZ Energo, člen ČEZ ESCO, investuje téměř 80 milionů korun v Horním Slavkově do kogeneračních jednotek

Horní Slavkov v Karlovarském kraji si zajistí dlouhodobě výhodnou cenu tepla z ekologických zdrojů. Společnost ČEZ Energo, jednička na trhu kogenerace v České republice, zde vybuduje dvě kogenerační jednotky o celkovém elektrickém i tepelném výkonu 4 MW.

Tepelné hospodářství Horního Slavkova projde významnou proměnou. Obohatí ho dvě moderní kogenerační jednotky, každá s elektrickým i tepelným výkonem 2 MW, které ČEZ ESCO vybuduje v sousedství stávající městské kotelny v ulici Hornova.

Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou vlastně minielektrárnami a miniteplárnami, kde se společně vyrábí elektřina i teplo. Zatímco u klasických elektráren uniká teplo bez využití do okolí, kogenerační jednotka ho dále využívá.

„Kogenerační jednotky jsou moderní technologií, která šetří palivo a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent. V praxi to znamená nejen finanční úsporu, ale i vyšší ekologičnost a omezení úniku škodlivých látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Investorem je ČEZ Energo, které bude kogenerační jednotky provozovat. Pro město přinesou nejen výhodu znamenající stabilizaci nízkých cen tepla i do budoucna, ale navíc i nájem za pozemky, na kterých kogenerace stojí a které si ČEZ Energo od města pronajímá. Elektřina z kogeneračních jednotek bude putovat do distribuční sítě a teplo přímo odběratelům v Horním Slavkově.

„Delší dobu jsme přemýšleli, jak modernizovat technologii výroby tepla v naší plynové kotelně. V roce 2017 jsme společnost ČEZ Energetické služby v rámci koncesního řízení vybrali jako strategického partnera pro následujících 10 let. Tato spolupráce otevřela nové možnosti rozvoje technologie výroba tepla,“ říká starosta města Alexandr Terek. „Jako optimální byla vybrána technologie kogenerační výroby tepla s ČEZ Energo.  Docílíme ekonomičtějšího i ekologičtějšího provozu kotelny a zároveň město po dobu provozu kogeneračních jednotek získá významný finanční přínos do svého rozpočtu. Město tak získalo strategického partnera pro výrobu tepla a zároveň posunula její technologii k tomu nejmodernějšímu, co lze v dané oblasti provozovat.“

V současné době probíhají projekční a přípravné práce, s uvedením do zkušebního provozu a kolaudací zdroje se počítá v průběhu příštího roku.

Jde již o druhou spolupráci ČEZ ESCO s Horním Slavkovem v odvětví teplárenství. Od loňského roku provozuje ČEZ ESCO v Horním Slavkově městskou kotelnu a v nepřetržitém režimu plně zajišťuje výrobu a dodávku tepla a teplé vody pro celkem 99 objektů, včetně 1741 bytových jednotek. ČEZ ESCO se také ve městě stará o pět výměníkových a 14 předávacích stanic a rozvody tepla o délce více než sedmi kilometrů. Díky vstupu nového provozovatele cena tepla pro koncové zákazníky klesla o celkem o 100 Kč za gigajoule, tedy o pětinu.

Vrátit se nahoru