Jít na vyhledávání

Projekt úsporných pražských škol od ENESA loni rekordní. Ušetřil na energiích 25 milionů korun.

13. 08. 2018
Autor

Autor: ČEZ

Projekt úsporných pražských škol od ENESA loni rekordní. Ušetřil na energiích 25 milionů korun.

Až o 50 procent klesly náklady na elektřinu a plyn ve školách v městské části Praha 13 ve srovnání s rokem 2008 díky projektu Odpovědné školy. Na začátku byla investice ve výši 129 milionů korun. Ta se městu postupně vrací z budoucích úspor energie, jejichž roční výše je zaručena po dobu 10 let ve smlouvě. Loňské výsledky byly rekordní. Garantovaná úspora 25,64 milionu korun byla překročena o 5 procent. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Celkem 34 škol z MČ Praha 13 je zapojeno do unikátního projektu na úsporu energie, který byl odstartován v roce 2011. V té době zde proběhla modernizace vytápění, osvětlení a zásobování teplou vodou. Zároveň se začala v každé místnosti sledovat a vyhodnocovat teplota.

Když jsem před mnoha lety v Praze 13 začínal, zajímala mě struktura hlavních výdajů městské části, tedy za co Praha 13 utrácí nejvíce peněz,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Tehdy jsem se dozvěděl, že největší výdaje jdou na školství a že velmi vysokou položkou v této oblasti jsou energie. Jde  o výdaje, které nejsou nezbytné a dají se snížit. Nespoléhali jsme jen na zateplení budov, ale přistoupili jsme k úsporám energie jako ke komplexnímu opatření.“

Díky realizovaným energeticky úsporným opatřením, které jsou spláceny z budoucích úspor, a celkovému zateplení škol, se už v roce 2011 snížily náklady na energie o polovinu.

V loňském roce byl pak dosažen historicky nejlepší výsledek. Roční garantovanou úsporu energie, kterou má městská část zaručenu smluvně, se nám podařilo překročit o 5 procent, takže celková úspora se rovná průměrné roční spotřebě 1 200 rodinných domů,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Na výsledku se podílí i každoroční rozšiřování komplexu energeticky úsporných opatření, hrazené z nadúspor, tedy z úspor dosažených nad původní plán.  Loni se tak zrekonstruovala příprava teplé vody v MŠ Běhounkova, a snížily se tím i náklady na opravy a údržbu.

Projekt je realizován formou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC).  „Základem EPC je, že poskytovatel se zákazníkem jsou na jedné lodi a společná plavba trvá často 10 let. Smluvní výši úspor energie musíme dosáhnout, jinak zaplatíme Praze 13 odpovídající sankci,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.

Projekt Odpovědné školy MČ Praha 13 předběhl svou dobu využitím dotace na zateplení a se současnou modernizací vytápění a osvětlení s využitím EPC. Při udělování dotací z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) nově získá žadatel v případě realizace projektu komplexní rekonstrukce budovy včetně zateplení metodou EPC pětiprocentní navýšení celkové dotace.

Využijí toho například připravované projekty EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice, Akademii výtvarných umění nebo pro Vězeňskou službu ČR.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.

O ENESA

ENESA je největší česká společnost poskytující výhradně energetické služby (zvl. metodou Energy Performance Contracting, EPC) včetně desetiletého energetického managementu u nás. Od roku 2015 je součástí ČEZ ESCO. Za 12 let své existence dodala energeticky úsporná opatření včetně systému energetického managementu v téměř 205 objektech. Při celkové investici přesahující 1 mld. korun ušetřily její projekty do konce roku 2016 na provozních nákladech přes 800 mil. korun a tato úspora postupně dále narůstá. Kvalitu služeb společnosti ENESA dokládají významná ocenění. V roce 2014 přiznala Evropská iniciativa pro energetické služby (EESA) projektu v Nemocnici Jihlava titul „Nejlepší evropský projekt energetických služeb“.

Vrátit se nahoru