Jít na vyhledávání

Specialisté z Řeže dělají svět bezpečnější – vyškolili nigerijské jaderné pracovníky na odvoz paliva z výzkumného reaktoru

20. 09. 2018
Autor

Autor: ČEZ

Specialisté z Řeže dělají svět bezpečnější – vyškolili nigerijské jaderné pracovníky na odvoz paliva z výzkumného reaktoru

Odborníci z ÚJV Řež, dceřiné společnosti ČEZ, se zapojili do přípravy nigerijských jaderných pracovníků na odvoz paliva z tamního výzkumného reaktoru. Unikátní trénink manipulace s obalovými kontejnery byl klíčovým krokem pro schválení odvozu nigerijským jaderným dozorem. Vysoce obohacené palivo z výzkumných reaktorů ve světě se postupně vrací do zemí původu, aby se předešlo jeho možnému zneužití pro výrobu jaderných zbraní či teroristické účely.

Příprava nigerijských pracovníků Centra pro energetický výzkum a výcvik (CERT) v Zarii probíhala pod vedením řežských odborníků z divizí Radioaktivní odpady a vyřazování a Integrita a technický inženýring v průběhu letošního jara a léta. Z nigerijského výzkumného reaktoru NIRR-1 by totiž mělo být odvezeno vysoce obohacené palivo zpět do Číny. Ve výcvikovém středisku v ghanské Akkře se uskutečnily tréninky manipulace s obalovým souborem ŠKODA-MNSR (miniaturní neutronový reaktor, typ využívaný právě v Nigérii) v celkové délce tří týdnů.

„Výcvikové středisko v Akkře slouží pro komplexní nácvik dovedností, potřebných pro plánované odvozy palivové zóny reaktorů z Nigérie, Pákistánu, Íránu a Sýrie, kde se kvůli složité bezpečnostní situaci musí na odvozech paliva podílet hlavně místní, důkladně proškolení, specialisté“, říká vedoucí tréninku Adam Scheinherr, projektový manažer divize Radioaktivní odpady a vyřazování ÚJV Řež.

Po úspěšném zakončení teoretické i praktické části získali jednotliví účastníci školení oficiální certifikát. V polovině září se pak uskutečnil i tzv. dry-run, neboli zkouška průběhu odvozu nanečisto bez paliva, jehož se zúčastnili i zástupci nigérijského dozorového orgánu (obdoba českého SÚJB). Na základě úspěšného průběhu celé akce bude povolen převoz vysoce obohacené MNSR zóny z reaktoru NIRR-1 v institutu CERT zpět do Číny. Pro odborníky z ÚJV se jedná již o 17 odvoz, na němž se podíleli.

Výcvikové středisko v ghanské Akkře bylo vybudováno pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN z prostředků amerického Ministerstva energetiky v rámci programu M3 - Material Management and Minimization. Program zahrnuje odvozy vysoce obohaceného paliva z výzkumných reaktorů čínského typu ze všech zemí zpět do Číny za účelem snížení globální hrozby zneužití jaderných materiálů pro výrobu jaderných zbraní či teroristické účely. Vybavení střediska zahrnuje model reaktoru 1:1, obalový soubor ŠKODA-MNSR, vybavení pro manipulaci se souborem, zařízení pro heliové zkoušky těsnosti a další komponenty, včetně speciálně vyvinutého překládacího zařízení ruské firmy SOSNY.

ÚJV Řež, dceřiná společnost ČEZ, se již více než 60 let zaměřuje na inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu i nové výstavbě jaderných i klasických energetických zařízení jak v České republice, tak v rámci mezinárodních kontraktů. Společnost nabízí komplexní a systémové služby zejména v oblasti využití jaderné energie, zdrojů ionizujícího záření, výzkumu a sledování stavu materiálů, koncepčních či prováděcích projektů a nakládání s radioaktivními odpady. Specializuje se na vývoj a výrobu radiofarmak určených pro pozitronovu emisní tomografii (PET).

Vrátit se nahoru