Jít na vyhledávání

Mezinárodní konference Práce pod napětím za účasti ČEZ Distribuce

21. 09. 2018
Autor

Autor: ČEZ

Mezinárodní konference Práce pod napětím za účasti ČEZ Distribuce

Ve dnech 18. – 19. 9. 2018 se konal již pátý ročník mezinárodní konference Práce pod napětím (PPN) v Sokolnici, kterou pořádala Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice a Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Také letošního ročníku se účastnila společnost ČEZ Distribuce, a to nejen přednáškou ale také praktickou ukázkou metody práce pod napětím na hladině vysokého napětí.

Letošního ročníku se účastnilo na 140 odborníků z České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Chorvatska a Dánska. V rámci konference probíhala prezentace jednotlivých distribučních společností a firem, které se zabývají problematikou PPN. Součástí byly praktické ukázky metody práce pod napětím (tedy opravy či rekonstrukce vedení nízkého i vysokého napětí za provozu, bez omezení dodávek elektrické energie odběratelům), ale také prezentace jednotlivých pracovních a ochranných pomůcek i těžké techniky jako například vysokozdvižné plošiny.

„Této odborné konference se účastníme každoročně. Jedná se o dobrou příležitost vyměnit si zkušenosti problematiky PPN s ostatními zahraničními kolegy. Každá země provádí práce jinak, nicméně základ je vždy stejný – bezpečnost lidí je vždy na prvním místě. ČEZ Distribuce patří i díky znalostem a zkušenostmi při používaní metody PPN mezi evropskou špičku,“ říká Karel Kohout, člen představenstva a ředitel úseku Provoz ČEZ Distribuce.

ČEZ Distribuce zde předvedla hned dvě praktické ukázky metody práce pod napětím na hladině vysokého napětí.  Jednalo se montáž jednopólového odpojovače do vedení s ukázkou manipulace ze země a dále montáž ochran ptactva s oddálením optického vedení. Vše samozřejmě za provozu bez omezení dodávek elektrické energie odběratelům.

V současně době využívá ČEZ Distribuce na svém zásobovacím území 13 skupin, které provádí práce pod napětím na hladině vysokého napětí. Aktuálně je odborně škola čtrnáctá skupina pro oblast Mladá Boleslav. Cílový stav je 20 skupin na distribučním území. Ročně provedou tyto skupiny na 6000 pracovních činností. Mezi nejčastěji prováděné činnosti patří provedení údržby úsekových odpínačů či jejich opravy, montáž i demontáž jednopólových odpojovačů, odpojení či připojení přípojek nebo rozpojení a spojení hlavního vedení, výměny izolátorů, instalace doplňkové ochrany ptactva, opravy vodičů.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 164 265 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Vrátit se nahoru