Jít na vyhledávání

V Jindřichově Hradci zkouší nový kotel na biomasu. Znásobí výrobu ekologické energie a uspoří 370 tisíc litrů vody.

13. 11. 2018
Autor

Autor: ČEZ

V Jindřichově Hradci zkouší nový kotel na biomasu. Znásobí výrobu ekologické energie a uspoří 370 tisíc litrů vody.

Zajištění růstu ekologické výroby energií v Jindřichově Hradci o 20 % – to je vizitka nového kotle K6 spalujícího čistou biomasu, který dnes uvedlo do provozu Energetické centrum s.r.o., Jindřichův Hradec. Zařízení v hodnotě 85 milionů korun nahradí dosavadní mazuto-plynové kotle K3 a K4 držené po většinu roku jako záloha a pro vykrývání špiček v dodávkách tepla. Společně se stávajícím biomasovým kotlem K5, který loni v létě prošel generální opravou, vyrobí K6 ročně výhradně ekologickou cestou 40 milionů kWh elektřiny a až 650 tisíc GJ tepla.

Po šestnáctiměsíční výstavbě zázemí a instalaci technologií uvedlo dnes Energetické centrum Jindřichův Hradec, člen Skupiny ČEZ, do zkušebního provozu kotel K6. Zařízení spalující balíky slámy, sena, řepky a kukuřice vyprodukuje ročně 40 milionů kWh elektřiny a dodá 110 000 GJ tepla koncovým odběratelům. Významný přínos má nová technologie pro spotřebu vody, která v porovnání s mazuto-plynovými kotli klesne o 99 %. Pro odluhování dvojice dosavadních parních kotlů bylo ročně třeba 374 tisíc litrů vody, nový kotel si vyžádá pouze 4 tisíce litrů.

Instalaci kotle K6 předcházela loňská generální oprava kotle K5 a turbíny (po devíti letech intenzivního spolehlivého provozu) v hodnotě 30 milionů korun. Akce zahrnovala opravu kotle i turbogenerátoru a kompletní výměnu látkového filtru a napájecí nádrže.

„Mezi lety 2010-17 se nám postupně podařilo navýšit objem výroby elektřiny z čisté biomasy o více jak 40 %. Loňská generální oprava kotle K5 přinesla prodloužení životnosti biomasové technologie a zkvalitnění technologického zázemí, což bylo nezbytným předpokladem pro další zvyšování produkce při zachování ekologických parametrů celého provozu. Letos jsme tak mohli navázat dalším logickým krokem – znásobením výrobní kapacity,“ uvedl Radek Kozák, výkonný ředitel Energetického centra Jindřichův Hradec. Kotel K6 speciálně upravený pro spalování rostlinných paliv disponuje výkonem 10 MWt, pracuje s tlakem 1,2 MPa a teplotou 130 ˚C. Dodavatelem celé akce byla společnost Uchytil s.r.o.

V původní energetice textilního podniku Jitka byl v letech 2007-8 na místě mazutových kotlů K1 a K2 vybudován čistě biomasový kotel K5 a ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3 s kondenzací a výkonem 5,6 MWe. K uskladnění paliva, které je sváženo z okruhu 70 km, slouží uzavřená hala s třídenní zásobou paliva. Palivo je slisováno a dodáváno v podobě standardizovaných balíků, kterých se zde ročně spálí více než 130 tisíc.

V rámci výroby z portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v České republice je kategorie biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách. Lídrem spalování biomasy zůstává Elektrárna Hodonín, která disponuje pro tyto účely nejkvalitnějším zázemím. Hodonínská elektrárna je také evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. I v loňském roce ho totiž dodala do slovenského města Holíč zhruba 90 000 GJ. Vedle analytické laboratoře patří k základním prvkům moderního provozu v Hodoníně třídič biomasy a především unikátní vzorkovač biomasy.

Více o spalování biomasy v rámci Skupiny ČEZ najdete na:
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/biomasa/elektrarny-cez-spalujici-biomasu.html

Vrátit se nahoru