Jít na vyhledávání

ČEZ úspěšně prošel auditem zaměřeným na gender a rovné příležitosti

13. 02. 2019
Autor

Autor: ČEZ

ČEZ úspěšně prošel auditem zaměřeným na gender a rovné příležitosti

Téměř čtyřměsíční šetření identifikovalo příklady dobré praxe, které mohou posloužit pro inspiraci dalším společnostem, a zároveň definovalo několik příležitostí pro zlepšení. Na některých konkrétních doporučeních již ČEZ intenzivně pracuje.

Audit realizovalo sdružení Gender Studies v průběhu roku 2018 podle standardní metodiky Úřadu vlády, která se v hlavních bodech inspiruje mezinárodní metodikou ILO. Kromě ČEZ proběhl ještě v dalších devíti firmách a institucích v Praze, ČEZ byl ale jedinou energetikou.

„Audit jsme se rozhodli absolvovat proto, že chceme být firmou, která skutečně podporuje rozmanitost a rovné příležitosti a umožnuje svým zaměstnankyním a zaměstnancům sladit pracovní a soukromý život. Což v dlouhodobém horizontu vede k tomu, že lidé jsou v práci spokojenější, motivovanější a k zaměstnavateli více loajální,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Audit zahrnoval nejen důkladné prostudování veřejných i interních dokumentů a předpisů, ale především dotazníkové šetření a hloubkové individuální i skupinové rozhovory se zaměstnanými. Celkem se jich do některé ze jmenovaných forem zapojilo na Centrále ČEZ v Praze 40 %.

V auditu byly zkoumány otázky rovnosti pohlaví např. při přijímacím řízení, či z hlediska možností profesního rozvoje. Podle tří čtvrtin zaměstnanců a zaměstnankyň jsou přijímací řízení vedena korektně, téměř čtyři pětiny mají podle výsledků dostatek příležitostí se profesně rozvíjet a vzdělávat. Většina (76 % žen a 86 % mužů) se domnívá, že jim zaměstnavatel vychází vstříc v otázce slaďování pracovního a soukromého života.

Z výsledků vyplynulo celkem sedm oblastí dobré praxe, jimiž ČEZ může inspirovat ostatní společnosti: namátkou například zavedený systém mentoringu a koučinku, podpora práce zaměstnanců a zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené prostřednictvím některé z flexibilních forem práce, fungující firemní školka či nábor čerstvých absolventů. Lidé z ČEZ rovněž oceňují otevřené informace o dění ve společnosti (84 % se cítí dostatečně informováno) a možnost využívat pružnou pracovní dobu (shodně ji využívá 95 % mužů i žen).

ČEZ zároveň začal rozpracovávat doporučení, která z auditu vyplynula. Připravuje například vydání přehledného průvodce formami flexibilní pracovní doby, které ČEZ umožňuje, či různé způsoby podpory pro ty, kteří se vracejí z rodičovské dovolené.

Vrátit se nahoru